Tài liệu tiếng Anh tổng hợp

Chào các bạn, mình tổng hợp link các tài liệu tiếng Anh từ các nguồn khác nhau. Các bạn thấy hữu ích thì chia sẽ cho mọi người nhé. Sau khi click vào link cần đánh dấu tích để xác nhận không phải người máy rồi ấn “click here to continue”; 

đợi 12s, ấn “get link” 2 lần để chuyển hướng tới tài liệu. Thanks

1.    Vocabulary for IELTS https://miniurl.pw/vocabury_for_IELTS

2.    10 full IELTS practice tests https://miniurl.pw/10_full_IELTS_practice_tests

3.    101 helpful hints IELTS https://miniurl.pw/101_helpful_hints

4.    202 useful exercises for IELTS https://miniurl.pw/202_useful_exercises_for_IELTS

5.    404 essential tests for IELTS Academic https://miniurl.pw/404_essential_tests_for_IELTS

6.    A book for IELTS https://miniurl.pw/abook_for_IELTS

7.    Academic writing for IELTS https://miniurl.pw/Academic_writing_for_IELTS

8.    Achieve IELTS https://miniurl.pw/Achieve_IELTS

9.    Achieve IELTS 2 https://miniurl.pw/Achieve_IELTS_2

10.    Cambridge grammar for IELTS https://miniurl.pw/Cambridge_grammar_for_IELTS

11.    44 video âm trong tiếng Anh https://miniurl.pw/44_video_am_tieng_Anh

12.    90 video học phát âm tiếng Anh https://miniurl.pw/90_video_hoc_phat_am_tieng_Anh

13.    100 Video luyện nghe qua truyện cổ tích https://miniurl.pw/100_video_truyen_co_tich

14.    100 bài báo song ngữ https://miniurl.pw/100_bai_bao_song_ngu

15.    Đơn xin việc tất cả các ngành nghề https://miniurl.pw/Don_xin_viec_cac_nganh_nghe

16.    Chiến lược học tiếng Anh cho người mất gốc https://miniurl.pw/mat_goc_tieng_Anh

17.    Chinh phục 600 từ vựng TOEIC https://miniurl.pw/chinh_phuc_600_tuvung_TOEIC

18.    3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng https://miniurl.pw/3000_tu_vung_thong_dung

19.    Ngữ pháp TOEIC https://miniurl.pw/ngu_phap_toeic

20.    Diary of Wimpy Kid 1-9 series https://miniurl.pw/diary_of_wimpy_kid

21.    Vocabulary in use https://miniurl.pw/vocabulary_in_use

22.    Tactics for TOEIC test https://miniurl.pw/tactics_for_TOEIC

23.    Starter TOEIC https://miniurl.pw/starter_TOEIC

24.    TOEIC 900A https://miniurl.pw/900A_TOEIC

25.    TOEIC 900B https://miniurl.pw/900B_TOEIC

26.    Longman new real TOEIC https://miniurl.pw/longman_new_real_TOEIC

27.    Longman building skill for TOEIC https://miniurl.pw/skill_for_TOEIC

28.    TOEIC economy https://miniurl.pw/TOEIC_economy

29.    Hacker TOEIC https://miniurl.pw/hacker_TOEIC

30.    Campus TOEIC https://miniurl.pw/campus_TOEIC

31.    Campass TOEIC https://miniurl.pw/campass_TOEIC

32.    Jim’s 1000 https://miniurl.pw/Jims_1000

33.    Video tổng hợp TOEIC Mai Phương https://miniurl.pw/Toeic_Mai_Phuong

34.    Master spoken English https://miniurl.pw/Master_spoken_English

35.     Barron’s 600 TOEIC words https://miniurl.pw/Barrons_600_TOEIC_words

36.     TOEIC mastery https://miniurl.pw/TOEIC_mastery

37.    4n4 New TOEIC520 https://miniurl.pw/4n4_NewTOEIC_520

38.     4n4 New TOEIC 620 https://miniurl.pw/4n4_NewTOEIC_620

39.    4n4 New TOEIC 730 https://miniurl.pw/4n4_NewTOEIC_730

40.    4n4 New TOEIC 860 https://miniurl.pw/4n4_NewTOEIC_860

41.    Complete IELTS 6.5 7.5 https://miniurl.pw/Complete_IELTS_65_75

42.    English grammar in use https://miniurl.pw/English_grammar_in_use

43.    How to prepare for IELTS https://miniurl.pw/How_to_prepare_for_IELTS

44.    IELTS on track https://miniurl.pw/IELTS_on_track

45.    IELTS practice test plus https://miniurl.pw/IELTS_practice_test_plus

46.    IELTS practice test plus 2 https://miniurl.pw/IELTS_practice_test_plus_2

47.     IELTS practice test plus 3 https://miniurl.pw/IELTS_practice_test_plus_3

48.     IELTS practice test (Oxford) https://miniurl.pw/IELTS_practice_test_Oxford