Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Phuonganh Dang
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 19 phút - 7 giây
  • Số câu đúng 34
  • Số câu sai 16

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Hồ Lan làm Ôn thi đạt 5/50

Hiền làm Ôn thi đạt 14/50

Hồ Lan làm Ôn thi đạt 6/50

Thu Thủy Trần làm Ôn thi đạt 15/50

Nguyễn Thị Kim Oanh làm Ôn thi đạt 17/50

Nguyễn Mai làm Ôn thi đạt 20/50

NGUYỄN DIỆU THÚY làm Ôn thi đạt 1/50

Nguyễn Thị Huệ làm Ôn thi đạt 14/50

Nguyễn Thị Thu Hiền làm Ôn thi đạt 5/50

Nguyễn Thị Thu Hiền làm Ôn thi đạt 0/50

Mộc Miên làm Ôn thi đạt 23/50

congnam ng_ làm Ôn thi đạt 20/50

Huyen Trang làm Ôn thi đạt 18/50

Tam Nguyen làm Ôn thi đạt 32/50

Tam Nguyen làm Ôn thi đạt 34/50

Phạm Huyền Trang làm Ôn thi đạt 43/50

Nguyễn Thị Huệ làm Ôn thi đạt 26/50

Nguyễn Công làm Ôn thi đạt 31/50

Võ Lý làm Ôn thi đạt 2/50

Diệp Phạm làm Ôn thi đạt 24/50