Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Phuonganh Dang
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 19 phút - 50 giây
  • Số câu đúng 31
  • Số câu sai 28

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Ngọc Huyền làm Ôn thi đạt 33/50

Hoa Lương Thị làm Ôn thi đạt 40/50

Dii Dương Hàn làm Ôn thi đạt 30/50

việt hương làm Ôn thi đạt 22/50

Anh Nhi Hoang làm Ôn thi đạt 0/50

Hoàng Long làm Ôn thi đạt 19/50

Hoàng Long làm Ôn thi đạt 0/50

Dii Dương Hàn làm Ôn thi đạt 39/50

PhuongAnh Tran làm Ôn thi đạt 24/50

Kim Phấn làm Ôn thi đạt 28/50

Nhật Anh làm Ôn thi đạt 40/50

Nhật Anh làm Ôn thi đạt 13/50

Lê Thị Thu Hà làm Ôn thi đạt 27/50

Ngọc Huyền làm Ôn thi đạt 35/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 12/50

Quân Phạm làm Ôn thi đạt 24/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 19/50

Thảo Nguyễn làm Ôn thi đạt 36/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 18/50

Nhật Anh làm Ôn thi đạt 32/50