Bài thi thử tiếng Anh THPT 28/6

  • Home
  • Ôn thi
  • Tiếng Anh: Bài thi thử tiếng Anh THPT 28/6

Ôn thi Tiếng Anh: Bài thi thử tiếng Anh THPT 28/6

  • Họ và tên Nguyễn Mạnh
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 7 phút - 40 giây
  • Số câu đúng 17
  • Số câu sai 33

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Nguyễn Hoàng Mai làm Ôn thi đạt 29/50

Nguyễn Thị Ngọc Huyền làm Ôn thi đạt 41/50

Xuyenchi Ngo làm Ôn thi đạt 37/50

Vân Vân làm Ôn thi đạt 21/50

G N làm Ôn thi đạt 12/50

Minh Nguyễn làm Ôn thi đạt 15/50

Ngan Nguyen làm Ôn thi đạt 37/50

Thảoo Phương làm Ôn thi đạt 33/50

Thư Tâm làm Ôn thi đạt 10/50

Vũ Quang Linh làm Ôn thi đạt 33/50

Võ Ngô Liên Dung làm Ôn thi đạt 33/50

nguyễn thái sơn làm Ôn thi đạt 7/50

Nguyen Ngoc Anh làm Ôn thi đạt 30/50

Nguyen Ngoc Anh làm Ôn thi đạt 2/50

linh nguyễn làm Ôn thi đạt 7/50

Nguyễn Mạnh làm Ôn thi đạt 0/50

Nguyễn Mạnh làm Ôn thi đạt 17/50

Ye Ni làm Ôn thi đạt 39/50

Thu Hường làm Ôn thi đạt 20/50

Hoàng Hà Trang Anh làm Ôn thi đạt 22/50