Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Nguyễn Mạnh
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 7 phút - 34 giây
  • Số câu đúng 13
  • Số câu sai 37

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Đoàn Huyền làm Ôn thi đạt 41/50

Nguyễn Đạt làm Ôn thi đạt 0/50

Theu Phạm làm Ôn thi đạt 4/50

Nguyễn Ngọc Thùy Trang làm Ôn thi đạt 10/50

Thảo Nguyễn làm Ôn thi đạt 17/50

Phương Huyền làm Ôn thi đạt 14/50

Truclinh Huynh làm Ôn thi đạt 18/50

Thanh Chuc làm Ôn thi đạt 44/50

Đức Anh Vũ làm Ôn thi đạt 36/50

Thanh Chuc làm Ôn thi đạt 33/50

Huỳnh Bảo Nhi làm Ôn thi đạt 16/50

Huỳnh Tiến Đạt làm Ôn thi đạt 15/50

Kien Hoang làm Ôn thi đạt 2/50

Minh Thư làm Ôn thi đạt 42/50

Trang Lê làm Ôn thi đạt 47/50

Kim Quyên làm Ôn thi đạt 23/50

Đức Anh Vũ làm Ôn thi đạt 40/50

Lê Trần Vân Anh làm Ôn thi đạt 19/50

Nguyễn Đạt làm Ôn thi đạt 13/50

Huyền Phạm làm Ôn thi đạt 25/50