Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Nguyệt Nhi Nguyễn
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 30 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 20 phút - 2 giây
  • Số câu đúng 13
  • Số câu sai 12

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Trang Lê làm Ôn thi đạt 40/50

Huong Ta làm Ôn thi đạt 18/50

Lê Công Thịnh làm Ôn thi đạt 14/50

phuong tran làm Ôn thi đạt 25/50

Trang Lê làm Ôn thi đạt 42/50

Minh Quang làm Ôn thi đạt 39/50

Minh Thư làm Ôn thi đạt 29/50

phuong tran làm Ôn thi đạt 24/50

Bảo Trần làm Ôn thi đạt 0/50

Đinh Thị Thùy Trang làm Ôn thi đạt 35/50

trần tuấn anh làm Ôn thi đạt 3/50

Hùng anh làm Ôn thi đạt 15/50

Trang Lê làm Ôn thi đạt 44/50

Linh Huyền làm Ôn thi đạt 0/50

MANH NGUYEN làm Ôn thi đạt 24/50

Ngọc Phú làm Ôn thi đạt 15/50

Hoàng Thướng làm Ôn thi đạt 10/50

Nhã Huỳnh làm Ôn thi đạt 21/50

Lương The Blues làm Ôn thi đạt 26/50

Đinh Thị Thùy Trang làm Ôn thi đạt 37/50