Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

  • Home
  • Ôn thi
  • Tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

Ôn thi Tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

  • Họ và tên Việt Tiến Nguyễn
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 30 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 17 phút - 7 giây
  • Số câu đúng 22
  • Số câu sai 3

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Nguyễn Tân làm Ôn thi đạt 14/25

Huyền Nguyễn Thị làm Ôn thi đạt 21/25

Trần Phương Anh làm Ôn thi đạt 12/25

nguyễn thị thu hà làm Ôn thi đạt 13/25

Huy Nguyen làm Ôn thi đạt 21/25

Meme Tran làm Ôn thi đạt 10/25

Anh Minh làm Ôn thi đạt 15/25

Huy Nguyen làm Ôn thi đạt 20/25

Thiên Linh làm Ôn thi đạt 16/25

Anh Minh làm Ôn thi đạt 19/25

Hau Do Thi làm Ôn thi đạt 20/25

Phú Lê làm Ôn thi đạt 8/25

Huyền Nguyễn Thị làm Ôn thi đạt 20/25

Phuong Anh làm Ôn thi đạt 21/25

Mặt Mông làm Ôn thi đạt 19/25

Nguyễn Ngọc Lương làm Ôn thi đạt 8/25

Doc Milky làm Ôn thi đạt 12/25

Ngô Huyền làm Ôn thi đạt 6/25

Phú Lê làm Ôn thi đạt 15/25

Nguyễn Nghĩa làm Ôn thi đạt 0/25