Bài thi thử tiếng Anh THPT 01/08

  • Home
  • Ôn thi
  • Tiếng Anh: Bài thi thử tiếng Anh THPT 01/08

Ôn thi Tiếng Anh: Bài thi thử tiếng Anh THPT 01/08

  • Họ và tên trần ngọc cuong
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 10 phút - 20 giây
  • Số câu đúng 44
  • Số câu sai 6

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Mai Ngọc Anh làm Ôn thi đạt 3/50

Củ Lạc Giòn Trôi làm Ôn thi đạt 41/50

Củ Cải làm Ôn thi đạt 32/50

Phạm Thị Bảo Trân làm Ôn thi đạt 24/50

Han Ngoc làm Ôn thi đạt 18/50

Cường Bá Nguyễn làm Ôn thi đạt 21/50

An Hiền làm Ôn thi đạt 3/50

Phương Trần làm Ôn thi đạt 0/50

Loan Nguyễn làm Ôn thi đạt 19/50

Minh Uyên làm Ôn thi đạt 20/50

Nguyễn Chiến làm Ôn thi đạt 0/50

Dương Thị Phương Chi làm Ôn thi đạt 44/50

Hoàng Yến Trang làm Ôn thi đạt 20/50

Trang làm Ôn thi đạt 13/50

Nguyễn Thịnh làm Ôn thi đạt 35/50

Nguyễn Linh làm Ôn thi đạt 31/50

Đào Thị Duyên Mỹ làm Ôn thi đạt 0/50

Đào Thị Duyên Mỹ làm Ôn thi đạt 0/50

Miên Phác Du làm Ôn thi đạt 27/50

Lâm Hoàng Uyên Thư làm Ôn thi đạt 0/50