Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

  • Home
  • Ôn thi
  • Tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

Ôn thi Tiếng Anh: Bài thi tiếng Anh THPT rút gọn

  • Họ và tên Truong Nguyenduc
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 30 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 10 phút - 48 giây
  • Số câu đúng 19
  • Số câu sai 6

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

•I'mHaツ làm Ôn thi đạt 18/25

Thanh Nguyễn làm Ôn thi đạt 15/25

Thanh Nguyễn làm Ôn thi đạt 13/25

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 9/25

Ngan Nguyen làm Ôn thi đạt 11/25

Wei Ruan làm Ôn thi đạt 14/25

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 12/25

Vân Anh Trịnh làm Ôn thi đạt 19/25

Lan Ngọc làm Ôn thi đạt 19/25

Vân Anh Trịnh làm Ôn thi đạt 12/25

Huy Đặng làm Ôn thi đạt 6/25

Vân Anh Trịnh làm Ôn thi đạt 14/25

Tran Tran làm Ôn thi đạt 1/25

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 15/25

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 21/25

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 20/25

Nhi Dương làm Ôn thi đạt 20/25

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 22/25

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 17/25

Nhật Anh làm Ôn thi đạt 19/25