Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Dũng Đình
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 23 phút - 21 giây
  • Số câu đúng 45
  • Số câu sai 5

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

pham quoc thai làm Ôn thi đạt 34/50

Phạm Huyền Trang làm Ôn thi đạt 42/50

dinh yen ngoc làm Ôn thi đạt 27/50

Dũng Đình làm Ôn thi đạt 42/50

Thanh Tú Phùng làm Ôn thi đạt 22/50

Huỳnh Ngọc Trinh làm Ôn thi đạt 35/50

Lan Nguyễn làm Ôn thi đạt 2/50

Thuy Phanthu làm Ôn thi đạt 12/50

Thị Minh Hảo Lưu làm Ôn thi đạt 37/50

Đỗ Lan Anh làm Ôn thi đạt 2/50

Ngọc Mai Nguyễn làm Ôn thi đạt 41/50

merri hihi làm Ôn thi đạt 38/50

tempest yui làm Ôn thi đạt 18/50

Đức Huy Bùi làm Ôn thi đạt 34/50

nhi hàn làm Ôn thi đạt 18/50

Động ANIME làm Ôn thi đạt 26/50

Đinh Võ Ngọc Ánh làm Ôn thi đạt 21/50

Lan Nguyễn làm Ôn thi đạt 0/50

Thành Thị Hà Chi làm Ôn thi đạt 0/50

Linh Đỗ làm Ôn thi đạt 21/50