Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Dũng Đình
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 23 phút - 21 giây
  • Số câu đúng 45
  • Số câu sai 5

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 44/50

lam. làm Ôn thi đạt 24/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 25/50

Anh Lan làm Ôn thi đạt 0/50

Anh Lan làm Ôn thi đạt 0/50

Lê Tiến Dũng làm Ôn thi đạt 0/50

Quỳnh Nguyễn làm Ôn thi đạt 19/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 27/50

Dũng Đình làm Ôn thi đạt 45/50

lam. làm Ôn thi đạt 25/50

Nguyễn Lê Thành Bão 12B làm Ôn thi đạt 0/50

Dương Cao Thị Thùy làm Ôn thi đạt 33/50

Diên Phạm làm Ôn thi đạt 10/50

Vu Pham làm Ôn thi đạt 8/50

ngọt kẹo làm Ôn thi đạt 39/50

ngọc linh làm Ôn thi đạt 39/50

Thuy Vu làm Ôn thi đạt 16/50

Dashalina Strawb làm Ôn thi đạt 0/50

Linh Ngọc làm Ôn thi đạt 4/50

Diệp Nguyễn làm Ôn thi đạt 25/50