Đề thi tiếng Anh THPT 2020

Ôn thi Tiếng Anh: Đề thi tiếng Anh THPT 2020

  • Họ và tên Dũng Đình
  • Thời gian làm bài 1 giờ - 0 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 23 phút - 21 giây
  • Số câu đúng 45
  • Số câu sai 5

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Võ Nguyễn Như Mai làm Ôn thi đạt 33/50

Dũng Đình làm Ôn thi đạt 42/50

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 36/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 29/50

Truong Nguyenduc làm Ôn thi đạt 31/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 34/50

Văn Chương làm Ôn thi đạt 0/50

Phương Phương làm Ôn thi đạt 28/50

Lan Nguyễn làm Ôn thi đạt 9/50

Hoàng Long làm Ôn thi đạt 18/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 44/50

Dũng Đình làm Ôn thi đạt 44/50

Chi Linh làm Ôn thi đạt 26/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 40/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 44/50

Hường Jinnie làm Ôn thi đạt 11/50

Dũng Đình làm Ôn thi đạt 45/50

Nguyễn Mai Anh làm Ôn thi đạt 26/50

le tram làm Ôn thi đạt 30/50

Đỗ Bình Minh Dương làm Ôn thi đạt 25/50