Ôn thi

Mục "Ôn thi" bao gồm các bài thi theo mẫu đề thi mới nhất của BGD & ĐT.  Các bài thi có 50 câu và thời gian làm bài là 60 phút. Ngoài ra, có một số bài thi ngắn, bài thi tổng hợp theo chuyên đề cho các em có ít thời gian. 

Mỗi tuần các em cần dành ra ít nhất một buổi để làm đề. Sau khi làm xong hãy xem đáp ángiải thích để hiểu rõ lý do đúng/sai của từng câu. 

Từ kết quả bài thi hãy lựa chọn các các chuyên đề mà điểm của em còn thấp để luyện tập. Khi luyện tập hãy xem lý thuyết. Mỗi ngày chỉ luyện 1 – 2 chuyên đề. Các em cần dành ít nhất 30 phút/ngày luyện tập để tiến bộ.

Vd một bài thi thử có đáp án của một user http://tracnghiemtienganhthpt.vn/onthi/success/11304.html?order_code=1705590ABB5FC2BDD3758289
From Admin with <3