5. Cụm động từ 😨

Luyện tập Tiếng Anh: 5. Cụm động từ 😨

  • Họ và tên Hà Trangg
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 12 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 2 phút - 43 giây
  • Số câu đúng 6
  • Số câu sai 14

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Nguyễn Hồng Ngọc làm Luyện tập đạt 4/10

Hà Trangg làm Luyện tập đạt 6/20

Hà Trangg làm Luyện tập đạt 0/25

Hà Trangg làm Luyện tập đạt 0/15

Nguyễn Mai làm Luyện tập đạt 24/30

Nguyễn Mai làm Luyện tập đạt 26/30

tran khanhhuyen làm Luyện tập đạt 5/10

tran khanhhuyen làm Luyện tập đạt 6/10

tran khanhhuyen làm Luyện tập đạt 3/10

Vũ Hoàng Nhật Lan làm Luyện tập đạt 12/20

Hena Trần làm Luyện tập đạt 28/30

Hena Trần làm Luyện tập đạt 21/30

Hải Yến làm Luyện tập đạt 6/10

luu vu nguyen làm Luyện tập đạt 4/10

Phương Anh làm Luyện tập đạt 10/10

Phuong Anh Bùi làm Luyện tập đạt 7/10

Phuong Anh Bùi làm Luyện tập đạt 8/10

Kiều Dung làm Luyện tập đạt 17/20

Kiều Dung làm Luyện tập đạt 12/20

Nhi Nhi làm Luyện tập đạt 4/10