654 TỪ VỰNG ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Luyện tập Tiếng Anh: 654 TỪ VỰNG ÔN THI TIẾNG ANH THPT

  • Họ và tên Nguyễn Mạnh
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 5 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 2 phút - 51 giây
  • Số câu đúng 18
  • Số câu sai 2

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

WEB TỐT NHẤT & MIỄN PHÍ 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Ánh Minh làm Luyện tập đạt 9/10

Ánh Minh làm Luyện tập đạt 9/10

Ánh Minh làm Luyện tập đạt 10/10

Ánh Minh làm Luyện tập đạt 10/10

Ánh Minh làm Luyện tập đạt 5/5

bá dương làm Luyện tập đạt 5/5

Nguyễn Minh Phúc làm Luyện tập đạt 10/10

0012 Doot làm Luyện tập đạt 30/30

0012 Doot làm Luyện tập đạt 29/30

0012 Doot làm Luyện tập đạt 9/10

Hyemo__ làm Luyện tập đạt 10/10

Cao Thu Minh làm Luyện tập đạt 10/10

Cao Thu Minh làm Luyện tập đạt 9/10

Cao Thu Minh làm Luyện tập đạt 10/10

Ngọc Hiệp làm Luyện tập đạt 10/10

Hương Nguyễn làm Luyện tập đạt 10/10

Dũng Tấn làm Luyện tập đạt 8/10

Vân Vân làm Luyện tập đạt 0/10

phuonganh nguyen làm Luyện tập đạt 10/10

lan Nguyen làm Luyện tập đạt 9/10