21. So sánh tính từ & trạng từ

Luyện tập Tiếng Anh: 21. So sánh tính từ & trạng từ

  • Họ và tên Nguyễn Hạnh Nhân
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 12 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 2 phút - 21 giây
  • Số câu đúng 8
  • Số câu sai 2

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Quanh Nguyen làm Luyện tập đạt 0/20

Trang làm Luyện tập đạt 9/10

linh nguyen thuy làm Luyện tập đạt 9/10

linh nguyen thuy làm Luyện tập đạt 8/10

Nguyễn Hạnh Nhân làm Luyện tập đạt 8/10

Nguyễn Hạnh Nhân làm Luyện tập đạt 9/10

Nguyễn Hạnh Nhân làm Luyện tập đạt 7/10

Trần Tiến Công Thành làm Luyện tập đạt 7/20

phan thuy vi làm Luyện tập đạt 0/30

Như làm Luyện tập đạt 9/10

Như làm Luyện tập đạt 10/10

Như làm Luyện tập đạt 10/10

Như làm Luyện tập đạt 9/10

Như làm Luyện tập đạt 9/10

Mai Mủm Mỉm làm Luyện tập đạt 7/10

Tâm Như Lưu làm Luyện tập đạt 0/10

Nguyễn Duy Hoàng làm Luyện tập đạt 6/10

Nguyen Thu Uyen làm Luyện tập đạt 9/10

Vo Minh Hoang làm Luyện tập đạt 5/10

Huyền Trang Tạ Thị làm Luyện tập đạt 6/10