20. Phép đảo

Luyện tập Tiếng Anh: 20. Phép đảo

  • Họ và tên Phan Thị Kim Tuyết
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 10 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 6 phút - 39 giây
  • Số câu đúng 30
  • Số câu sai 0

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Nguyễn Đăng làm Luyện tập đạt 0/10

Hoàng Thị Ưu làm Luyện tập đạt 2/5

Vy Akira làm Luyện tập đạt 5/10

Vy Akira làm Luyện tập đạt 3/10

Phan Quốc An làm Luyện tập đạt 9/10

Ly Trần làm Luyện tập đạt 10/15

Phan Quốc An làm Luyện tập đạt 13/20

Phan Quốc An làm Luyện tập đạt 9/10

Trương Thanh Vương làm Luyện tập đạt 16/20

Phan Thị Kim Tuyết làm Luyện tập đạt 15/20

Phan Thị Kim Tuyết làm Luyện tập đạt 29/30

Phan Thị Kim Tuyết làm Luyện tập đạt 30/30

Nguyen Hoc Sinh làm Luyện tập đạt 20/20

Nguyen Hoc Sinh làm Luyện tập đạt 20/20

Nguyen Hoc Sinh làm Luyện tập đạt 19/20

Nguyen Hoc Sinh làm Luyện tập đạt 20/20

Phạm Thảo làm Luyện tập đạt 8/10

Hương Lan Cherry làm Luyện tập đạt 2/10

理郎 làm Luyện tập đạt 26/30

理郎 làm Luyện tập đạt 26/30