287 câu GERUND vs INFINITIVE

Luyện tập Tiếng Anh: 287 câu GERUND vs INFINITIVE

  • Họ và tên Trang Cules
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 12 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 3 phút - 7 giây
  • Số câu đúng 10
  • Số câu sai 0

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Băng Châu làm Luyện tập đạt 1/30

Nguyễn Chí Hùng làm Luyện tập đạt 5/10

Nguyễn Thị Xuân làm Luyện tập đạt 15/20

Sera Nguyễn làm Luyện tập đạt 5/10

nguyễn thị kim anh làm Luyện tập đạt 0/10

Nguyễn Phạm Huy Hoàng làm Luyện tập đạt 2/22

Từ Mạc Đình làm Luyện tập đạt 0/30

Từ Mạc Đình làm Luyện tập đạt 0/30

nguyễn thị kim anh làm Luyện tập đạt 0/30

cu te làm Luyện tập đạt 7/10

Thiên Kiềuu làm Luyện tập đạt 6/10

Bích Phượng làm Luyện tập đạt 10/20

Bích Phượng làm Luyện tập đạt 12/20

Dung Luong làm Luyện tập đạt 0/10

Quanh Nguyen làm Luyện tập đạt 0/30

vu giang làm Luyện tập đạt 5/20

Thanh làm Luyện tập đạt 1/30

Phan làm Luyện tập đạt 2/10

Thư Lê làm Luyện tập đạt 4/5

Thư Lê làm Luyện tập đạt 1/5