79 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP

Luyện tập Tiếng Anh: 79 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP THƯỜNG GẶP

  • Họ và tên Nguyễn Phương Nguyên
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 12 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 0 phút - 51 giây
  • Số câu đúng 10
  • Số câu sai 0

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Phuoc Dung làm Luyện tập đạt 10/10

Ngu Anh làm Luyện tập đạt 8/10

Trương Thanh Vương làm Luyện tập đạt 10/10

Thảo Phan làm Luyện tập đạt 7/10

Phương Quỳnh làm Luyện tập đạt 9/10

Nguyễn Hồng Giải Trí Official làm Luyện tập đạt 19/20

Nguyễn Hồng Giải Trí Official làm Luyện tập đạt 9/10

Nguyễn Ngọc bích làm Luyện tập đạt 18/20

Lâm Thiện Phứớc làm Luyện tập đạt 10/10

Lâm Thiện Phứớc làm Luyện tập đạt 10/10

Phuong Uyen Vuong làm Luyện tập đạt 18/20

Hoàng Yến Trang làm Luyện tập đạt 10/10

Linh Nguyen làm Luyện tập đạt 9/10

Việt Tiến Nguyễn làm Luyện tập đạt 3/10

Phạm Thương làm Luyện tập đạt 9/10

Nguyễn Hà Dương làm Luyện tập đạt 8/10

nhung làm Luyện tập đạt 10/10

My Sunshine làm Luyện tập đạt 10/10

Thương Trần làm Luyện tập đạt 7/10

Linh Khánh Trương làm Luyện tập đạt 9/10