Tiếng Anh 11 - Unit 16 - Test 3 - Điền từ - The wonders of the world

  • Home
  • Luyện tập
  • Tiếng Anh: Tiếng Anh 11 - Unit 16 - Test 3 - Điền từ - The wonders of the world

Luyện tập Tiếng Anh: Tiếng Anh 11 - Unit 16 - Test 3 - Điền từ - The wonders of the world

  • Họ và tên nguyễn thị kim anh
  • Thời gian làm bài 0 giờ - 30 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 7 phút - 36 giây
  • Số câu đúng 5
  • Số câu sai 5

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Anh Phan Thị Như làm Luyện tập đạt 8/10

Trang Trang làm Luyện tập đạt 8/10

Dũng Ngô làm Luyện tập đạt 5/10

Hoàng Loan làm Luyện tập đạt 0/10

smat làm Luyện tập đạt 10/10

smat làm Luyện tập đạt 5/10

Nguyen Hien làm Luyện tập đạt 4/10

Triệu Thị Hải Yến làm Luyện tập đạt 10/10

Triệu Thị Hải Yến làm Luyện tập đạt 8/10

Thùy Trang làm Luyện tập đạt 0/10

Lê Tuấn làm Luyện tập đạt 0/10

Hoan Nguyen Hung làm Luyện tập đạt 3/10

Phạm Thị Huệ làm Luyện tập đạt 5/10

Thùy Trang làm Luyện tập đạt 10/10

Hà Pi làm Luyện tập đạt 3/10

Đỗ Nhung làm Luyện tập đạt 3/10

Diệp Băng làm Luyện tập đạt 5/10

Vượng Phạm làm Luyện tập đạt 6/10

Lê Thị Thùy LInh làm Luyện tập đạt 5/10

Duyên Nguyễn làm Luyện tập đạt 4/10