Tiếng Anh 11 - Unit 4 - Test 1 - Đọc hiểu - Volunteer Work

  • Home
  • Luyện tập
  • Tiếng Anh: Tiếng Anh 11 - Unit 4 - Test 1 - Đọc hiểu - Volunteer Work

Luyện tập Tiếng Anh: Tiếng Anh 11 - Unit 4 - Test 1 - Đọc hiểu - Volunteer Work

  • Họ và tên nguyễn thị kim anh
  • Thời gian làm bài 2 giờ - -29 phút - 0 giây
  • Thời gian nộp bài 0 giờ - 1 phút - 2 giây
  • Số câu đúng 4
  • Số câu sai 1

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

 

Web tốt nhất & miễn phí 

Web là ao ước của một thằng khối A muốn học tiếng Anh. Nội dung web được phát triển bởi các cựu sinh viên FTU, DAV tiếng Anh max từ đầu vào đến đầu ra. Học tiếng Anh không còn khó chỉ cần các bạn chịu học.

Riêng mục đọc hiểu, admin đẹp trai phát hành series hướng dẫn chi tiết để giúp các bạn nắm trọn kỹ năng cần thiết để đạt điểm số tốt nhất. Nhiệm vụ của các bạn là chăm chỉ học, mọi việc còn lại để admin và ban quản trị web này lo :3. 

Admin cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm thương đau của mình trong khi học tiếng Anh. Các bạn muốn hết đau thương cũng nên đọc. 

-------------------------

Chúc các bạn "Học là giỏi, thi là đỗ!"  

 

Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 399 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 249 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 249 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 99 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 99 Chi tiết

Dương Thị Tú Uyên làm Luyện tập đạt 5/5

Dương Thị Tú Uyên làm Luyện tập đạt 5/5

Dương Thị Tú Uyên làm Luyện tập đạt 4/5

Dương Thị Tú Uyên làm Luyện tập đạt 1/5

Phan Nguyễn Ngọc Thảo làm Luyện tập đạt 2/5

Tuyết Nguyễn làm Luyện tập đạt 3/5

Hồng Phúc làm Luyện tập đạt 5/5

Hồng Phúc làm Luyện tập đạt 5/5

Hồng Phúc làm Luyện tập đạt 3/5

Phương Trần làm Luyện tập đạt 0/5

Trần Châu Thành làm Luyện tập đạt 0/5

nguyen van cuong làm Luyện tập đạt 4/5

Phạm Thị Phương Thảo làm Luyện tập đạt 4/5

Nguyen Truc Anh làm Luyện tập đạt 0/5

An Nguyễn làm Luyện tập đạt 2/5

Liên Nguyễn Tố làm Luyện tập đạt 4/5

Liên Nguyễn Tố làm Luyện tập đạt 2/5

Yen nhi Do làm Luyện tập đạt 2/5

Đạt Nguyễn Tấn làm Luyện tập đạt 1/5

Mỹ Tâm làm Luyện tập đạt 1/5