Lịch sử học bài Nguyễn Thị Thùy Dương

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyễn Lan 86
nguyen vananh 40
Noát BK 38
Thu Hương Đào 32
Vũ Quang Linh 28
Thanh Thảo Đỗ 28
Trang Lê 25
Trần Linh 24
Nguyễn Phương Anh 22
Phuong Thaoo 22
ngân trần 268
Phạm Phú Thành 124
Nguyễn Lan 123
Văn Tân Đặng 119
Huỳnh Thị Thảo Nguyên 107
Phương Anh Nguyễn Nữ 93
Vịt Chứ Ai 90
Trang Lê 89
Hi An 77
Nguyễn Mỹ Hảo 70
Phan Quốc An 1389
Ngọc Ánh 609
Trang Lê 435
Phạm Phú Thành 398
Bích Phượng 391
Nguyễn Mỹ Hảo 278
Đức Mạnh 277
ngân trần 268
Nguyễn Trang 223
Vũ Quang Linh 206
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Đoàn Mỹ Lệ
100 % 2 phút
Nguyễn Ngọc Bích
80 % 8 phút
nguyen vananh
80 % 28 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Phuong Thaoo
73 % 5 phút
Nguyễn Phương Anh
73 % 2 phút
Thanh Thảo Đỗ
70 % 3 phút
Nguyễn Lan
66 % 3 phút
Thu Hương Đào
64 % 26 phút
Noát BK
63 % 5 phút
Đoàn Mỹ Lệ
100 % 2 phút
Đỗ Duy Anh Bảo
100 % 4 phút
Nhật Tiến Nguyễn
100 % 46 Giây
Nam Nguyễn
96 % 3 phút
Phan Quốc An
90 % 7 phút
tuyet tran
90 % 7 phút
Thanh Tâm
90 % 3 phút
Kẻ lập dị
88 % 3 phút
Ha Khanh
88 % 9 phút
Nguyễn Thị Đông Yên
86 % 4 phút
Đoàn Mỹ Lệ
100 % 2 phút
Đỗ Duy Anh Bảo
100 % 4 phút
Nhật Tiến Nguyễn
100 % 46 Giây
Nam Nguyễn
96 % 3 phút
Phan Quốc An
90 % 7 phút
tuyet tran
90 % 7 phút
Thanh Tâm
90 % 3 phút
Kẻ lập dị
88 % 3 phút
Ha Khanh
88 % 9 phút
Nguyễn Thị Đông Yên
86 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 24 50 21:08, 25/01/2019 21:43, 25/01/2019 22:08, 25/01/2019 Kết quả ôn thi
2 11 20 22:02, 28/12/2018 22:10, 28/12/2018 22:26, 28/12/2018 Kết quả ôn thi
3 7 10 22:19, 19/12/2018 22:24, 19/12/2018 22:31, 19/12/2018 Kết quả luyện tập
4 9 10 22:17, 19/12/2018 22:18, 19/12/2018 22:29, 19/12/2018 Kết quả luyện tập
5 7 10 21:36, 14/12/2018 21:39, 14/12/2018 21:48, 14/12/2018 Kết quả luyện tập
6 6 10 21:27, 14/12/2018 21:31, 14/12/2018 21:39, 14/12/2018 Kết quả luyện tập
7 3 5 20:24, 06/12/2018 20:30, 06/12/2018 20:30, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
8 10 10 20:21, 06/12/2018 20:22, 06/12/2018 20:33, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
9 2 5 20:15, 06/12/2018 20:16, 06/12/2018 20:21, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
10 4 5 20:14, 06/12/2018 20:14, 06/12/2018 20:20, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
11 3 5 20:12, 06/12/2018 20:13, 06/12/2018 20:18, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
12 5 10 20:06, 06/12/2018 20:08, 06/12/2018 20:18, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
13 9 10 19:57, 06/12/2018 20:00, 06/12/2018 20:09, 06/12/2018 Kết quả luyện tập
14 3 5 22:17, 05/12/2018 22:18, 05/12/2018 22:23, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
15 10 10 22:10, 05/12/2018 22:13, 05/12/2018 22:22, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
16 8 10 22:03, 05/12/2018 22:06, 05/12/2018 22:15, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
17 2 5 05:51, 05/12/2018 05:53, 05/12/2018 05:57, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
18 4 5 05:49, 05/12/2018 05:50, 05/12/2018 05:55, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
19 2 5 05:48, 05/12/2018 05:49, 05/12/2018 05:54, 05/12/2018 Kết quả luyện tập
20 3 5 05:45, 05/12/2018 05:47, 05/12/2018 05:51, 05/12/2018 Kết quả luyện tập