Lịch sử học bài Yến Nhi

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phạm Huyền Trang 80
Nguyễn Thảo 48
Hải Yến 15
Trang Trang 11
Dũng Đình 9
Hiền. 8
tùng lâm phạm 6
thanh Ho 4
Hải Yến 371
Phạm Huyền Trang 297
Dũng Đình 199
Tiên Đăng 160
Tuan Anh Tran 91
Phùng Linh 61
Quynh Anh 59
Nguyễn Thảo 48
Lyn Lyn 38
Bana Hannah 37
Phạm Huyền Trang 1420
Dũng Đình 540
Hải Yến 392
Tiên Đăng 307
Hà Trangg 167
huyền trang 165
Hoàng Long 160
Quyen Le 134
Tuan Anh Tran 131
Nhật Anh Trần 113
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Huyền Trang
80 % 37 phút
Hiền.
80 % 2 phút
Hải Yến
75 % 15 phút
tùng lâm phạm
60 % 10 phút
Trang Trang
55 % 14 phút
Nguyễn Thảo
53 % 5 phút
thanh Ho
40 % 9 phút
Dũng Đình
18 % 7 phút
Yến Nhi
100 % 42 Giây
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
Tuan Anh Tran
94 % 8 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
huyền trang
86 % 5 phút
Dương Ly
80 % 4 phút
Hiền.
80 % 2 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Trương Lê Tịnh Giang
80 % 5 phút
Yến Nhi
100 % 42 Giây
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
Tuan Anh Tran
94 % 8 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
huyền trang
86 % 5 phút
Dương Ly
80 % 4 phút
Hiền.
80 % 2 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Trương Lê Tịnh Giang
80 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 1 1 09:44, 21/11/2020 09:44, 21/11/2020 10:29, 21/11/2020 Kết quả luyện tập