Lịch sử học bài Hoàng Long

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Huyền Nguyễn 31
Hải Hà 30
Châu Ly Na 25
老公 25
Trang Nguyễn 20
Thủy 20
Lê Miu 19
Mia Nguyen 17
Hải Yến 365
Phạm Huyền Trang 280
Dũng Đình 202
Tiên Đăng 85
Quynh Anh 59
Phùng Linh 57
Nguyễn Thảo 48
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Nguyen Akao 35
Phạm Huyền Trang 1428
Dũng Đình 584
Hải Yến 442
Tiên Đăng 307
huyền trang 165
Hoàng Long 160
Quyen Le 134
Tuan Anh Tran 131
Nhật Anh Trần 113
Trương Tuệ Nhi 107
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Lê Miu
76 % 22 phút
Thuc Anh
70 % 12 phút
Mia Nguyen
68 % 16 phút
Châu Ly Na
62 % 5 phút
Huyền Nguyễn
62 % 35 phút
Hải Hà
60 % 38 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 19 50 16:42, 23/03/2021 16:56, 23/03/2021 17:42, 23/03/2021 Kết quả ôn thi
2 0 50 16:16, 23/03/2021 16:41, 23/03/2021 17:16, 23/03/2021 Kết quả ôn thi
3 33 50 20:59, 17/03/2021 21:40, 17/03/2021 21:59, 17/03/2021 Kết quả ôn thi
4 15 20 18:33, 16/03/2021 18:51, 16/03/2021 18:57, 16/03/2021 Kết quả ôn thi
5 7 20 18:14, 16/03/2021 18:28, 16/03/2021 18:38, 16/03/2021 Kết quả ôn thi
6 35 50 16:40, 15/03/2021 17:25, 15/03/2021 17:40, 15/03/2021 Kết quả ôn thi
7 2 25 19:24, 09/03/2021 19:27, 09/03/2021 19:54, 09/03/2021 Kết quả ôn thi
8 7 20 17:45, 09/03/2021 18:06, 09/03/2021 18:09, 09/03/2021 Kết quả ôn thi
9 14 25 19:54, 07/03/2021 20:04, 07/03/2021 20:24, 07/03/2021 Kết quả ôn thi
10 11 25 19:22, 07/03/2021 19:49, 07/03/2021 19:52, 07/03/2021 Kết quả ôn thi
11 10 25 18:30, 07/03/2021 19:00, 07/03/2021 19:00, 07/03/2021 Kết quả ôn thi
12 2 20 18:24, 06/03/2021 18:36, 06/03/2021 18:48, 06/03/2021 Kết quả ôn thi
13 13 20 17:59, 06/03/2021 18:18, 06/03/2021 18:23, 06/03/2021 Kết quả ôn thi
14 15 25 18:50, 05/03/2021 19:08, 05/03/2021 19:20, 05/03/2021 Kết quả ôn thi
15 9 25 18:33, 04/03/2021 18:53, 04/03/2021 19:03, 04/03/2021 Kết quả ôn thi
16 18 50 16:16, 04/03/2021 16:41, 04/03/2021 17:16, 04/03/2021 Kết quả ôn thi
17 12 25 18:12, 26/01/2021 18:40, 26/01/2021 18:42, 26/01/2021 Kết quả ôn thi
18 19 50 16:18, 14/01/2021 16:30, 14/01/2021 17:18, 14/01/2021 Kết quả ôn thi
19 3 25 17:50, 12/01/2021 17:53, 12/01/2021 18:20, 12/01/2021 Kết quả ôn thi
20 23 50 11:34, 05/01/2021 11:56, 05/01/2021 12:34, 05/01/2021 Kết quả ôn thi