Lịch sử học bài Myhanh Nguyen

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyễn Thị Như Hoa 43
Nguyen Huu Thinh 14
ly hồ 7
Hồ Xuân Dũng 2
Thanh Thanh Huyền 136
Nguyễn Thị Như Hoa 136
Huyền Nguyễn 69
Ngân Hà Phạm 64
Nhật Phương Nguyễn Thị 56
Nguyễn Thị Phương Anh 51
Nguyễn Thị Thu Vân 48
Tuan Nguyen Van 47
Do Minhh Thu 43
Nhỏ Hana 39
Thảo Nguyễn 529
Thanh Thanh Huyền 310
Thái Ngọc Huyền 214
Myhanh Nguyen 190
Phong Phan 182
Nhiên Nguyễn 148
Thơm Vũ 140
Ng Thao Nhi 138
Nguyễn Thị Như Hoa 136
Nhỏ Hana 123
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
ly hồ
87 % 1 phút
Nguyễn Thị Như Hoa
71 % 10 phút
Nguyen Huu Thinh
28 % 12 phút
Hồ Xuân Dũng
10 % 3 phút
Quang Lưu
100 % 1 phút
Tuan Nguyen Van
94 % 31 phút
Phạm Hồng Ngọc Anh
87 % 4 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
tuyển Trần
80 % 4 phút
琦佳
80 % 2 phút
Mai Quyên
80 % 2 phút
Đăng Peter
80 % 2 phút
Hương Nguyên
80 % 1 phút
Nhỏ Hana
78 % 29 phút
Quang Lưu
100 % 1 phút
Tuan Nguyen Van
94 % 31 phút
Phạm Hồng Ngọc Anh
87 % 4 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
tuyển Trần
80 % 4 phút
琦佳
80 % 2 phút
Mai Quyên
80 % 2 phút
Đăng Peter
80 % 2 phút
Hương Nguyên
80 % 1 phút
Nhỏ Hana
78 % 29 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 6 20 06:54, 08/09/2020 07:02, 08/09/2020 07:18, 08/09/2020 Kết quả ôn thi
2 1 20 06:53, 08/09/2020 06:53, 08/09/2020 07:17, 08/09/2020 Kết quả ôn thi
3 9 25 08:53, 31/08/2020 09:06, 31/08/2020 09:23, 31/08/2020 Kết quả ôn thi
4 18 25 09:00, 29/08/2020 09:22, 29/08/2020 09:30, 29/08/2020 Kết quả ôn thi
5 24 25 15:39, 27/08/2020 15:52, 27/08/2020 16:09, 27/08/2020 Kết quả ôn thi
6 21 25 09:10, 27/08/2020 09:37, 27/08/2020 09:40, 27/08/2020 Kết quả ôn thi
7 23 25 08:42, 26/08/2020 09:10, 26/08/2020 09:12, 26/08/2020 Kết quả ôn thi
8 23 25 08:44, 25/08/2020 09:05, 25/08/2020 09:14, 25/08/2020 Kết quả ôn thi
9 22 25 08:21, 25/08/2020 08:41, 25/08/2020 08:51, 25/08/2020 Kết quả ôn thi
10 19 25 07:56, 23/08/2020 08:26, 23/08/2020 08:26, 23/08/2020 Kết quả ôn thi
11 24 25 19:39, 22/08/2020 20:00, 22/08/2020 20:09, 22/08/2020 Kết quả ôn thi
12 5 25 07:59, 22/08/2020 08:02, 22/08/2020 08:29, 22/08/2020 Kết quả ôn thi
13 22 25 10:11, 21/08/2020 10:31, 21/08/2020 10:41, 21/08/2020 Kết quả ôn thi
14 16 25 09:37, 21/08/2020 10:07, 21/08/2020 10:07, 21/08/2020 Kết quả ôn thi
15 0 25 09:29, 21/08/2020 09:31, 21/08/2020 09:59, 21/08/2020 Kết quả ôn thi
16 20 25 07:54, 19/08/2020 08:24, 19/08/2020 08:24, 19/08/2020 Kết quả ôn thi
17 21 25 20:09, 18/08/2020 20:30, 18/08/2020 20:39, 18/08/2020 Kết quả ôn thi
18 22 25 07:24, 18/08/2020 07:53, 18/08/2020 07:54, 18/08/2020 Kết quả ôn thi
19 19 25 08:17, 17/08/2020 08:35, 17/08/2020 08:47, 17/08/2020 Kết quả ôn thi
20 22 25 07:53, 17/08/2020 08:15, 17/08/2020 08:23, 17/08/2020 Kết quả ôn thi