Lịch sử học bài Duy Tường

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Huyền Nhung Nguyễn 200
Lạc Uyển Bạch 100
Trangvenna Trang 90
Hoàng Phương Nguyễn 68
Duong An Binh 60
Katt Nguyen 59
Quỳnh Ngân Ngô 59
Hoạt Dương 48
Lương Ngọc Linh 48
Vi Đình 40
Hà Annh 670
abcd 501
Lạc Uyển Bạch 492
Duy Anh 419
trlphgtndt 384
Myhanh Nguyen 343
Thảo Nguyễn 272
Huyền Nhung Nguyễn 259
Đức Huy 247
Thắm Nguyễn 213
abcd 2014
Hà Annh 1707
Thảo Vân 1471
trlphgtndt 1398
HDuong 1107
Hai Pham 899
Ng Thao Nhi 868
Duy Anh 778
Duy Tran Nguyen Nhat 731
Đức Thành Nguyễn 609
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Triệu Thị Huệ Vy
80 % 4 phút
Myhanh Nguyen
80 % 14 phút
Vi Đình
80 % 44 phút
San San
78 % 56 phút
Lê Thái Phượng Nhi
75 % 2 phút
Trangvenna Trang
72 % 12 phút
Huyền Nhung Nguyễn
71 % 7 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Lâm Anh Trương
95 % 8 phút
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Lâm Anh Trương
95 % 8 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 45 50 15:21, 05/08/2020 15:45, 05/08/2020 16:21, 05/08/2020 Kết quả ôn thi
2 39 50 16:24, 04/08/2020 16:49, 04/08/2020 17:24, 04/08/2020 Kết quả ôn thi
3 41 50 15:53, 04/08/2020 16:20, 04/08/2020 16:53, 04/08/2020 Kết quả ôn thi
4 45 50 12:42, 30/07/2020 13:20, 30/07/2020 13:42, 30/07/2020 Kết quả ôn thi
5 39 50 16:13, 29/07/2020 16:42, 29/07/2020 17:13, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
6 39 50 15:43, 29/07/2020 16:11, 29/07/2020 16:43, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
7 43 50 15:08, 29/07/2020 15:35, 29/07/2020 16:08, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
8 45 50 14:09, 29/07/2020 14:29, 29/07/2020 15:09, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
9 41 50 13:31, 29/07/2020 14:00, 29/07/2020 14:31, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
10 47 50 23:30, 28/07/2020 23:49, 28/07/2020 00:30, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
11 33 50 22:57, 28/07/2020 23:25, 28/07/2020 23:57, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
12 45 50 22:17, 28/07/2020 22:46, 28/07/2020 23:17, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
13 44 50 21:36, 28/07/2020 22:03, 28/07/2020 22:36, 28/07/2020 Kết quả ôn thi