Lịch sử học bài Trang Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thị Thuỳ Linh 130
Duy Tran Nguyen Nhat 90
Thanh Thanh Huyền 87
Tú Tiên Sinh 67
Hà Annh 65
Thảo Vânn 43
Nguyễn Đạt 27
chuong kim 26
Theu Phạm 24
Trà My Hồ Thị 24
Hà Annh 677
Trà My Hồ Thị 314
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 257
Duyeen Duyeen 220
Nguyễn Đạt 178
Thanh Chuc 134
Thị Thuỳ Linh 130
Hương Phạm 118
Hena Trần 103
Ngọc Hiệp 102
Hà Annh 1430
Trà My Hồ Thị 950
Thanh Chuc 778
Duyeen Duyeen 651
Trang Lê 505
Nguyễn Đạt 353
Duy Luân Nguyễn 333
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 257
Hena Trần 252
Hương Phạm 231
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Hà Annh
92 % 26 phút
Thảo Vânn
86 % 38 phút
Trần Ngân Xuyến
76 % 15 phút
Lê Trần Vân Anh
70 % 8 phút
Duy Tran Nguyen Nhat
69 % 34 phút
Thị Thuỳ Linh
60 % 33 phút
Võ Yếnn Nhii
100 % 25 Giây
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Dương Đình Thái Sơn
96 % 29 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Tiên Childish
90 % 12 phút
Võ Yếnn Nhii
100 % 25 Giây
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Dương Đình Thái Sơn
96 % 29 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Tiên Childish
90 % 12 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 10 10 14:54, 28/06/2020 14:58, 28/06/2020 15:09, 28/06/2020 Kết quả luyện tập