Lịch sử học bài Hà Annh

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thị Thuỳ Linh 130
Duy Tran Nguyen Nhat 90
Thanh Thanh Huyền 87
Tú Tiên Sinh 67
Hà Annh 65
Thảo Vânn 43
Nguyễn Đạt 27
chuong kim 26
Theu Phạm 24
Trà My Hồ Thị 24
Hà Annh 677
Trà My Hồ Thị 314
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 257
Duyeen Duyeen 220
Nguyễn Đạt 178
Thanh Chuc 134
Thị Thuỳ Linh 130
Hương Phạm 118
Hena Trần 103
Ngọc Hiệp 102
Hà Annh 1430
Trà My Hồ Thị 950
Thanh Chuc 778
Duyeen Duyeen 651
Trang Lê 505
Nguyễn Đạt 353
Duy Luân Nguyễn 333
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 257
Hena Trần 252
Hương Phạm 231
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Hà Annh
92 % 26 phút
Thảo Vânn
86 % 38 phút
Trần Ngân Xuyến
76 % 15 phút
Lê Trần Vân Anh
70 % 8 phút
Duy Tran Nguyen Nhat
69 % 34 phút
Thị Thuỳ Linh
60 % 33 phút
Võ Yếnn Nhii
100 % 25 Giây
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Dương Đình Thái Sơn
96 % 29 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Tiên Childish
90 % 12 phút
Võ Yếnn Nhii
100 % 25 Giây
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Trịnh Đức Hiếu
100 % 2 phút
Thanh Thanh Huyền
96 % 1 phút
Dương Đình Thái Sơn
96 % 29 phút
Tuấn Anh Trần
95 % 15 phút
Tú Tiên Sinh
95 % 23 phút
Tiên Childish
90 % 12 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 19 20 23:08, 08/07/2020 23:13, 08/07/2020 23:32, 08/07/2020 Kết quả ôn thi
2 46 50 22:30, 08/07/2020 22:56, 08/07/2020 23:30, 08/07/2020 Kết quả ôn thi
3 46 50 22:52, 07/07/2020 23:18, 07/07/2020 23:52, 07/07/2020 Kết quả ôn thi
4 42 50 16:08, 07/07/2020 16:27, 07/07/2020 17:08, 07/07/2020 Kết quả ôn thi
5 42 50 11:03, 07/07/2020 11:35, 07/07/2020 12:03, 07/07/2020 Kết quả ôn thi
6 44 50 16:09, 06/07/2020 16:35, 06/07/2020 17:09, 06/07/2020 Kết quả ôn thi
7 44 50 08:53, 05/07/2020 09:11, 05/07/2020 09:53, 05/07/2020 Kết quả ôn thi
8 42 50 22:09, 04/07/2020 22:36, 04/07/2020 23:09, 04/07/2020 Kết quả ôn thi
9 40 50 21:43, 04/07/2020 22:04, 04/07/2020 22:43, 04/07/2020 Kết quả ôn thi
10 43 50 17:38, 04/07/2020 17:58, 04/07/2020 18:38, 04/07/2020 Kết quả ôn thi
11 42 50 16:12, 04/07/2020 16:39, 04/07/2020 17:12, 04/07/2020 Kết quả ôn thi
12 39 50 15:22, 04/07/2020 16:05, 04/07/2020 16:22, 04/07/2020 Kết quả ôn thi
13 43 50 21:11, 03/07/2020 21:29, 03/07/2020 22:11, 03/07/2020 Kết quả ôn thi
14 56 59 20:38, 03/07/2020 21:04, 03/07/2020 21:38, 03/07/2020 Kết quả ôn thi
15 44 50 21:02, 02/07/2020 21:32, 02/07/2020 22:02, 02/07/2020 Kết quả ôn thi
16 45 50 20:03, 02/07/2020 20:23, 02/07/2020 21:03, 02/07/2020 Kết quả ôn thi
17 44 50 23:05, 01/07/2020 23:25, 01/07/2020 00:05, 02/07/2020 Kết quả ôn thi
18 41 50 01:12, 01/07/2020 01:41, 01/07/2020 02:12, 01/07/2020 Kết quả ôn thi
19 10 10 22:20, 30/06/2020 22:24, 30/06/2020 22:32, 30/06/2020 Kết quả luyện tập
20 43 50 21:43, 30/06/2020 22:09, 30/06/2020 22:43, 30/06/2020 Kết quả ôn thi