Lịch sử học bài Trần Nhi

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thảo Vânn 49
Nguyễn Đạt 49
Huyen Ngoc Le 38
Lê Ngọc 33
Thư Võ 33
Duyeen Duyeen 30
Nguyễn Thảo 24
Phương Vy 24
Theu Phạm 20
Na AN 18
Hà Annh 705
Thanh Chuc 367
Hena Trần 252
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 216
Duyeen Duyeen 209
Nguyễn Đạt 208
Trà My Hồ Thị 161
Lâm Vui 136
Việt Đức 126
NGUYỄN THỊ THU HUỆ 110
Hà Annh 1191
Trà My Hồ Thị 922
Thanh Chuc 809
Duyeen Duyeen 576
Trang Lê 505
Duy Luân Nguyễn 378
Nguyễn Đạt 360
Hena Trần 252
Phương Thảo.N 241
Phương Chi 235
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Na AN
90 % 3 phút
Ngọc Hiệp
85 % 9 phút
Thư Võ
82 % 2 phút
Thảo Vânn
81 % 20 phút
Hồngg Việt
80 % 10 phút
Huyen Ngoc Le
76 % 4 phút
Lê Ngọc
73 % 6 phút
Duyeen Duyeen
66 % 16 phút
Nguyễn Đạt
61 % 6 phút
Nguyễn Thảo
60 % 2 phút
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Linh
100 % 2 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
anh nguyễn
100 % 1 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
anh nguyễn
100 % 1 phút
Linh
100 % 2 phút
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 22 25 06:36, 26/05/2020 06:47, 26/05/2020 07:06, 26/05/2020 Kết quả ôn thi
2 39 50 06:09, 26/05/2020 06:31, 26/05/2020 07:09, 26/05/2020 Kết quả ôn thi
3 18 20 06:01, 26/05/2020 06:06, 26/05/2020 06:25, 26/05/2020 Kết quả ôn thi