Lịch sử học bài Mamm

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Trần Nhi 79
Hiệp Mai 78
Thanh Chuc 77
Xuân Nguyễn 76
Thu Thảo 65
Ngọc Ánh 64
KOI CHAN 51
Đức Anh Vũ 36
Nguyễn Thùy Giang 22
Valerie Flores 19
Xuân Nguyễn 846
Dương Đình Thái Sơn 247
Trang Lê 219
Đức Anh Vũ 195
Nhật Hà Dương 180
Mamm 173
Minh Thư 123
chi phương 121
Minh Thư 116
Ngọc Ánh 105
Xuân Nguyễn 1512
Thảo Phương 1024
Trang Lê 745
Dương Đình Thái Sơn 637
huynh nguyen 556
Nhật Hà Dương 548
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Phạm Ngọc Lâm 396
Minh Thư 281
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Valerie Flores
95 % 5 phút
Ngọc Ánh
91 % 2 phút
KOI CHAN
85 % 16 phút
Xuân Nguyễn
84 % 2 phút
Trần Nhi
83 % 5 phút
Thanh Chuc
77 % 49 phút
Nguyễn Thị Yến Ngân
75 % 14 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Valerie Flores
95 % 5 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Valerie Flores
95 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 8 10 05:55, 22/05/2020 05:57, 22/05/2020 06:07, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
2 6 10 05:52, 22/05/2020 05:54, 22/05/2020 06:04, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
3 6 10 05:49, 22/05/2020 05:50, 22/05/2020 06:01, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
4 7 10 05:42, 22/05/2020 05:45, 22/05/2020 05:54, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
5 5 10 05:38, 22/05/2020 05:41, 22/05/2020 05:50, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
6 5 10 05:35, 22/05/2020 05:37, 22/05/2020 05:47, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
7 3 10 05:29, 22/05/2020 05:32, 22/05/2020 05:41, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
8 10 10 05:23, 22/05/2020 05:24, 22/05/2020 05:35, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
9 8 10 05:20, 22/05/2020 05:22, 22/05/2020 05:32, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
10 4 10 05:09, 22/05/2020 05:12, 22/05/2020 05:21, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
11 8 10 05:05, 22/05/2020 05:08, 22/05/2020 05:17, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
12 5 10 05:01, 22/05/2020 05:03, 22/05/2020 05:13, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
13 6 10 04:57, 22/05/2020 04:59, 22/05/2020 05:09, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
14 9 10 23:18, 21/05/2020 23:21, 21/05/2020 23:30, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
15 10 10 23:16, 21/05/2020 23:18, 21/05/2020 23:28, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
16 6 10 23:11, 21/05/2020 23:14, 21/05/2020 23:23, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
17 9 10 23:04, 21/05/2020 23:06, 21/05/2020 23:16, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
18 8 10 23:00, 21/05/2020 23:02, 21/05/2020 23:12, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
19 7 10 22:51, 21/05/2020 22:56, 21/05/2020 23:03, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
20 7 10 22:44, 21/05/2020 22:47, 21/05/2020 22:56, 21/05/2020 Kết quả luyện tập