Lịch sử học bài Tuấn Anh Trần

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Huyền Nhung Nguyễn 133
Lạc Uyển Bạch 126
Katt Nguyen 59
Quỳnh Ngân Ngô 59
Hoạt Dương 48
Thị Trinh 37
Hà Vi 27
Sunshine Quân 26
Quỳnh Ahn 24
Phương Chi 24
Hà Annh 584
Lạc Uyển Bạch 518
abcd 501
Duy Anh 419
trlphgtndt 384
Myhanh Nguyen 343
Huyền Nhung Nguyễn 289
Thảo Nguyễn 272
Nguyễn Thị Cẩm Thi 211
Đức Huy 208
abcd 2014
Hà Annh 1642
Thảo Vân 1471
trlphgtndt 1398
HDuong 1107
Hai Pham 899
Ng Thao Nhi 868
Duy Anh 778
Duy Tran Nguyen Nhat 731
Đức Thành Nguyễn 609
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hương Mai
93 % 4 phút
Trang Thư
90 % 2 phút
Phương Chi
80 % 4 phút
chuong kim
70 % 18 phút
Hoạt Dương
68 % 31 phút
Huyền Nhung Nguyễn
66 % 5 phút
Lạc Uyển Bạch
63 % 11 phút
Thị Trinh
61 % 24 phút
Katt Nguyen
59 % 24 phút
Quỳnh Ngân Ngô
59 % 33 phút
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Trang Mai Huyền
95 % 9 phút
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Trang Mai Huyền
95 % 9 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 8 8 21:25, 11/07/2020 21:30, 11/07/2020 21:55, 11/07/2020 Kết quả luyện tập
2 8 8 20:49, 11/07/2020 20:52, 11/07/2020 20:52, 11/07/2020 Kết quả luyện tập
3 8 8 21:29, 09/07/2020 21:30, 09/07/2020 21:30, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
4 49 50 19:40, 09/07/2020 20:07, 09/07/2020 20:40, 09/07/2020 Kết quả ôn thi
5 7 7 19:37, 09/07/2020 19:38, 09/07/2020 19:38, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
6 8 8 19:31, 09/07/2020 19:32, 09/07/2020 19:32, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
7 7 7 15:13, 09/07/2020 15:14, 09/07/2020 15:33, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
8 5 7 14:50, 09/07/2020 15:10, 09/07/2020 15:10, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
9 8 8 14:21, 09/07/2020 14:41, 09/07/2020 14:41, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
10 8 8 01:23, 09/07/2020 01:26, 09/07/2020 01:28, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
11 7 8 00:56, 09/07/2020 01:11, 09/07/2020 01:11, 09/07/2020 Kết quả luyện tập
12 10 10 20:33, 10/06/2020 20:45, 10/06/2020 21:03, 10/06/2020 Kết quả luyện tập
13 10 10 21:56, 08/06/2020 22:15, 08/06/2020 22:16, 08/06/2020 Kết quả luyện tập
14 30 30 18:45, 30/05/2020 20:00, 30/05/2020 20:45, 30/05/2020 Kết quả luyện tập
15 10 10 11:25, 30/05/2020 11:50, 30/05/2020 11:50, 30/05/2020 Kết quả luyện tập
16 7 10 14:12, 29/05/2020 14:17, 29/05/2020 14:32, 29/05/2020 Kết quả luyện tập
17 7 10 22:11, 28/05/2020 22:15, 28/05/2020 22:31, 28/05/2020 Kết quả luyện tập
18 14 20 22:13, 22/05/2020 22:37, 22/05/2020 22:58, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
19 18 20 21:12, 22/05/2020 22:10, 22/05/2020 21:57, 22/05/2020 Kết quả luyện tập
20 9 10 12:20, 19/05/2020 12:24, 19/05/2020 12:40, 19/05/2020 Kết quả luyện tập