Lịch sử học bài Đức Anh Vũ

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phạm Huyền Trang 127
Phương Thảo 53
Phuonganh Dang 21
Phạm Uyên 15
nguyễn thị linh 14
Khanh Linh 13
Thu Thủy 9
đặng thành 9
Thanh Diep Le 7
Hiệp Phiêu 5
Phạm Huyền Trang 448
Phuonganh Dang 189
Phương Thảo 102
Linh Bùii 67
Trịnh Thị Đăng Cơ 64
Phạm Uyên 57
Linh Cu 31
Phan Tuấn Hưng 30
Vu Hieu Ly 29
Nguyen Thanh Huyen 29
Phương Thảo 1255
Phạm Huyền Trang 494
Phuonganh Dang 367
Thanh Thanh Huyền 227
Trịnh Thị Đăng Cơ 179
Ngọc Ánh 178
Thanh Thanh 146
Tramyzzzzz 137
Tuan Nguyen Van 135
Phạm Uyên 100
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
đặng thành
90 % 6 phút
Thu Thủy
90 % 3 phút
Phương Thảo
88 % 3 phút
Phạm Uyên
75 % 10 phút
Khanh Linh
65 % 5 phút
Phạm Huyền Trang
63 % 27 phút
Phuonganh Dang
42 % 10 phút
Linh Nguyễn
30 % 5 phút
nguyễn thị linh
28 % 11 phút
Hiệp Phiêu
16 % 4 phút
Bửu Sơn
100 % 33 Giây
琦佳
93 % 2 phút
Hùng Trần
90 % 1 phút
Thu Thủy
90 % 3 phút
đặng thành
90 % 6 phút
Phương Thảo
85 % 5 phút
Viet An Vu
80 % 6 phút
Nguyễn Thu Trang
80 % 1 phút
Hồ Lanvy
80 % 2 phút
Linh Cu
77 % 10 phút
Bửu Sơn
100 % 33 Giây
琦佳
93 % 2 phút
Hùng Trần
90 % 1 phút
Thu Thủy
90 % 3 phút
đặng thành
90 % 6 phút
Phương Thảo
85 % 5 phút
Viet An Vu
80 % 6 phút
Nguyễn Thu Trang
80 % 1 phút
Hồ Lanvy
80 % 2 phút
Linh Cu
77 % 10 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 36 50 20:56, 25/05/2020 21:19, 25/05/2020 21:56, 25/05/2020 Kết quả ôn thi
2 40 50 22:45, 24/05/2020 23:17, 24/05/2020 23:45, 24/05/2020 Kết quả ôn thi
3 37 50 22:38, 23/05/2020 23:11, 23/05/2020 23:38, 23/05/2020 Kết quả ôn thi
4 43 50 22:03, 21/05/2020 22:31, 21/05/2020 23:03, 21/05/2020 Kết quả ôn thi
5 39 50 21:54, 20/05/2020 22:22, 20/05/2020 22:54, 20/05/2020 Kết quả ôn thi