Lịch sử học bài Dương Đình Thái Sơn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thanh Thanh Huyền 35
Uyên Lom 24
Kim Lockhart 24
Huyền Lê 20
Nguyễn Thị Trúc Mai 17
Thu Xuân 17
Chi Bạch Phương 15
Trần Phương Lam 14
mai 10
Candy princess 8
Thanh Thanh Huyền 119
Kim Lockhart 115
Nguyễn Thị Như Hoa 100
Huyền Nguyễn 69
Nguyễn Thị Phương Anh 67
Trần Phương Lam 51
Vũ Thu Nga 50
Văn Dũng 49
Thu Xuân 46
Linh Bùi 46
Thảo Nguyễn 469
Thanh Thanh Huyền 429
Phong Phan 182
Nguyễn Thị Như Hoa 170
Nhiên Nguyễn 148
Thái Ngọc Huyền 147
Thơm Vũ 140
Nhỏ Hana 123
Nguyễn Thị Phương Anh 118
Kim Lockhart 115
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Kim Lockhart
80 % 6 phút
Thanh Thanh Huyền
70 % 31 phút
mai
66 % 2 phút
Thu Xuân
56 % 11 phút
Uyên Lom
53 % 2 phút
Phạm Đức Dương
40 % 2 phút
Huyền Lê
40 % 11 phút
Chi Bạch Phương
30 % 4 phút
Trần Phương Lam
28 % 9 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
Hùynh Nhật Huy
80 % 17 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
Hùynh Nhật Huy
80 % 17 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 48 50 09:10, 07/07/2020 09:39, 07/07/2020 10:10, 07/07/2020 Kết quả ôn thi
2 19 20 19:06, 26/05/2020 19:21, 26/05/2020 19:30, 26/05/2020 Kết quả ôn thi
3 0 50 13:58, 23/05/2020 14:18, 23/05/2020 14:58, 23/05/2020 Kết quả ôn thi
4 40 50 13:35, 23/05/2020 13:54, 23/05/2020 14:35, 23/05/2020 Kết quả ôn thi
5 37 50 07:14, 22/05/2020 07:55, 22/05/2020 08:14, 22/05/2020 Kết quả ôn thi
6 39 50 18:08, 20/05/2020 18:39, 20/05/2020 19:08, 20/05/2020 Kết quả ôn thi
7 44 50 16:36, 20/05/2020 17:07, 20/05/2020 17:36, 20/05/2020 Kết quả ôn thi
8 42 50 14:20, 20/05/2020 14:45, 20/05/2020 15:20, 20/05/2020 Kết quả ôn thi
9 45 50 13:55, 20/05/2020 14:15, 20/05/2020 14:55, 20/05/2020 Kết quả ôn thi
10 41 50 13:53, 19/05/2020 14:25, 19/05/2020 14:53, 19/05/2020 Kết quả ôn thi
11 38 50 08:07, 19/05/2020 08:52, 19/05/2020 09:07, 19/05/2020 Kết quả ôn thi
12 40 50 14:03, 18/05/2020 14:32, 18/05/2020 15:03, 18/05/2020 Kết quả ôn thi
13 41 50 13:36, 18/05/2020 13:55, 18/05/2020 14:36, 18/05/2020 Kết quả ôn thi
14 42 50 09:36, 17/05/2020 09:57, 17/05/2020 10:36, 17/05/2020 Kết quả ôn thi
15 41 50 08:58, 17/05/2020 09:22, 17/05/2020 09:58, 17/05/2020 Kết quả ôn thi
16 33 50 08:24, 17/05/2020 08:46, 17/05/2020 09:24, 17/05/2020 Kết quả ôn thi
17 39 50 07:30, 17/05/2020 08:00, 17/05/2020 08:30, 17/05/2020 Kết quả ôn thi
18 38 50 13:55, 16/05/2020 14:20, 16/05/2020 14:55, 16/05/2020 Kết quả ôn thi
19 37 50 15:51, 15/05/2020 16:39, 15/05/2020 16:51, 15/05/2020 Kết quả ôn thi