Lịch sử học bài Nguyễn Thu Quỳnh

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phạm Huyền Trang 72
Hạ Vũ 57
Hà Trangg 28
Quỳnh Anh VT 14
Đình Ngọc 5
Phạm Thị Phương Trình 2
Ngan Nguyen 1
Phạm Huyền Trang 453
Thanh Thanh Huyền 78
Hạ Vũ 57
Hà Trangg 37
Linh Nguyễn 35
An Bình 35
le chuot 33
Đinh Thị Hòa 32
Lene Nguyễn 28
Nguyễn Loan 28
Phương Thảo 1218
Phạm Huyền Trang 1015
Phuonganh Dang 367
Trịnh Thị Đăng Cơ 146
Thanh Thanh Huyền 145
Tramyzzzzz 137
Phạm Uyên 100
Tuan Nguyen Van 90
Bùi Thanh Thanh 89
Linh Bùii 87
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hạ Vũ
81 % 2 phút
Phạm Huyền Trang
72 % 24 phút
Quỳnh Anh VT
70 % 9 phút
Hà Trangg
48 % 2 phút
Phạm Thị Phương Trình
40 % 34 Giây
Đình Ngọc
25 % 8 phút
Ngan Nguyen
10 % 51 Giây
Nga Chu
100 % 1 phút
Thắm Đặng
100 % 1 phút
Nguyễn Ninh Anh
100 % 26 Giây
Hòa Bùi
100 % 50 Giây
Huyền Nguyễn
95 % 1 phút
Lene Nguyễn
93 % 4 phút
Ngoc Vo
90 % 2 phút
Diệu
90 % 6 phút
Hạ Vũ
81 % 2 phút
NgỌc DiỄm
80 % 3 phút
Nga Chu
100 % 1 phút
Thắm Đặng
100 % 1 phút
Nguyễn Ninh Anh
100 % 26 Giây
Hòa Bùi
100 % 50 Giây
Huyền Nguyễn
95 % 1 phút
Lene Nguyễn
93 % 4 phút
Ngoc Vo
90 % 2 phút
Diệu
90 % 6 phút
Hạ Vũ
81 % 2 phút
NgỌc DiỄm
80 % 3 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 5 23:33, 18/04/2020 23:34, 18/04/2020 23:39, 18/04/2020 Kết quả luyện tập
2 15 20 23:03, 18/04/2020 23:22, 18/04/2020 23:27, 18/04/2020 Kết quả ôn thi
3 2 5 23:19, 17/04/2020 23:20, 17/04/2020 23:25, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
4 3 5 23:16, 17/04/2020 23:18, 17/04/2020 23:22, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
5 4 5 23:15, 17/04/2020 23:16, 17/04/2020 23:21, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
6 4 5 23:13, 17/04/2020 23:14, 17/04/2020 23:19, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
7 2 5 23:11, 17/04/2020 23:12, 17/04/2020 23:17, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
8 4 5 23:09, 17/04/2020 23:10, 17/04/2020 23:15, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
9 4 5 23:07, 17/04/2020 23:09, 17/04/2020 23:13, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
10 5 5 23:04, 17/04/2020 23:07, 17/04/2020 23:10, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
11 5 5 23:03, 17/04/2020 23:04, 17/04/2020 23:09, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
12 3 5 17:10, 17/04/2020 17:12, 17/04/2020 17:16, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
13 9 10 17:05, 17/04/2020 17:07, 17/04/2020 17:17, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
14 6 10 16:49, 17/04/2020 16:55, 17/04/2020 17:01, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
15 7 10 16:43, 17/04/2020 16:48, 17/04/2020 16:55, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
16 6 10 16:36, 17/04/2020 16:42, 17/04/2020 16:48, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
17 9 10 16:30, 17/04/2020 16:34, 17/04/2020 16:42, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
18 8 10 12:10, 17/04/2020 12:15, 17/04/2020 12:22, 17/04/2020 Kết quả luyện tập
19 12 20 11:56, 17/04/2020 12:06, 17/04/2020 12:20, 17/04/2020 Kết quả ôn thi
20 9 10 00:30, 17/04/2020 00:33, 17/04/2020 00:42, 17/04/2020 Kết quả luyện tập