Lịch sử học bài Hải Yến

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Huyền Nguyễn 31
Hải Hà 30
Châu Ly Na 25
老公 25
Trang Nguyễn 20
Thủy 20
Lê Miu 19
Mia Nguyen 17
Hải Yến 365
Phạm Huyền Trang 280
Dũng Đình 202
Tiên Đăng 85
Quynh Anh 59
Phùng Linh 57
Nguyễn Thảo 48
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Nguyen Akao 35
Phạm Huyền Trang 1428
Dũng Đình 584
Hải Yến 442
Tiên Đăng 307
huyền trang 165
Hoàng Long 160
Quyen Le 134
Tuan Anh Tran 131
Nhật Anh Trần 113
Trương Tuệ Nhi 107
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Lê Miu
76 % 22 phút
Thuc Anh
70 % 12 phút
Mia Nguyen
68 % 16 phút
Châu Ly Na
62 % 5 phút
Huyền Nguyễn
62 % 35 phút
Hải Hà
60 % 38 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 5 00:22, 12/12/2020 00:24, 12/12/2020 00:28, 12/12/2020 Kết quả luyện tập
2 9 20 00:20, 10/12/2020 00:26, 10/12/2020 00:44, 10/12/2020 Kết quả ôn thi
3 20 20 23:23, 08/12/2020 23:37, 08/12/2020 23:47, 08/12/2020 Kết quả ôn thi
4 14 20 23:06, 08/12/2020 23:17, 08/12/2020 23:30, 08/12/2020 Kết quả ôn thi
5 15 20 23:54, 06/12/2020 00:06, 07/12/2020 00:18, 07/12/2020 Kết quả ôn thi
6 43 50 22:20, 05/12/2020 23:11, 05/12/2020 23:20, 05/12/2020 Kết quả ôn thi
7 7 10 23:38, 01/12/2020 23:40, 01/12/2020 23:50, 01/12/2020 Kết quả luyện tập
8 16 20 23:19, 01/12/2020 23:35, 01/12/2020 23:43, 01/12/2020 Kết quả ôn thi
9 15 20 23:08, 01/12/2020 23:16, 01/12/2020 23:32, 01/12/2020 Kết quả ôn thi
10 15 25 18:32, 01/12/2020 18:58, 01/12/2020 19:02, 01/12/2020 Kết quả ôn thi
11 19 20 22:21, 26/11/2020 22:39, 26/11/2020 22:45, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
12 16 20 22:10, 26/11/2020 22:19, 26/11/2020 22:34, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
13 15 20 21:58, 26/11/2020 22:07, 26/11/2020 22:22, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
14 15 20 21:39, 26/11/2020 21:54, 26/11/2020 22:03, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
15 39 50 16:37, 24/11/2020 17:11, 24/11/2020 17:37, 24/11/2020 Kết quả ôn thi
16 50 50 22:31, 23/11/2020 22:39, 23/11/2020 23:31, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
17 19 25 17:05, 23/11/2020 17:29, 23/11/2020 17:35, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
18 14 20 16:48, 23/11/2020 16:56, 23/11/2020 17:12, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
19 8 10 23:18, 22/11/2020 23:22, 22/11/2020 23:30, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
20 14 20 22:57, 22/11/2020 23:11, 22/11/2020 23:21, 22/11/2020 Kết quả ôn thi