Lịch sử học bài Hải Yến

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Hải Yến 65
Nguyễn Thảo 48
Phạm Huyền Trang 42
Dũng Đình 9
Hiền. 8
tùng lâm phạm 6
thanh Ho 4
Hải Yến 421
Phạm Huyền Trang 297
Dũng Đình 199
Tiên Đăng 160
Tuan Anh Tran 76
Phùng Linh 61
Quynh Anh 59
Nguyễn Thảo 48
Lyn Lyn 38
Bana Hannah 37
Phạm Huyền Trang 1420
Dũng Đình 540
Hải Yến 442
Tiên Đăng 307
huyền trang 165
Hà Trangg 162
Hoàng Long 160
Quyen Le 134
Tuan Anh Tran 131
Nhật Anh Trần 113
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Huyền Trang
84 % 29 phút
Hải Yến
81 % 15 phút
Hiền.
80 % 2 phút
tùng lâm phạm
60 % 10 phút
Nguyễn Thảo
53 % 5 phút
thanh Ho
40 % 9 phút
Dũng Đình
18 % 7 phút
Yến Nhi
100 % 42 Giây
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
Tuan Anh Tran
95 % 18 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
huyền trang
86 % 5 phút
Hải Yến
80 % 31 phút
Dương Ly
80 % 4 phút
Hiền.
80 % 2 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Yến Nhi
100 % 42 Giây
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
Tuan Anh Tran
95 % 18 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
huyền trang
86 % 5 phút
Hải Yến
80 % 31 phút
Dương Ly
80 % 4 phút
Hiền.
80 % 2 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 19 20 22:21, 26/11/2020 22:39, 26/11/2020 22:45, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
2 16 20 22:10, 26/11/2020 22:19, 26/11/2020 22:34, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
3 15 20 21:58, 26/11/2020 22:07, 26/11/2020 22:22, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
4 15 20 21:39, 26/11/2020 21:54, 26/11/2020 22:03, 26/11/2020 Kết quả ôn thi
5 39 50 16:37, 24/11/2020 17:11, 24/11/2020 17:37, 24/11/2020 Kết quả ôn thi
6 50 50 22:31, 23/11/2020 22:39, 23/11/2020 23:31, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
7 19 25 17:05, 23/11/2020 17:29, 23/11/2020 17:35, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
8 14 20 16:48, 23/11/2020 16:56, 23/11/2020 17:12, 23/11/2020 Kết quả ôn thi
9 8 10 23:18, 22/11/2020 23:22, 22/11/2020 23:30, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
10 14 20 22:57, 22/11/2020 23:11, 22/11/2020 23:21, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
11 39 50 21:19, 22/11/2020 21:52, 22/11/2020 22:19, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
12 36 50 19:58, 22/11/2020 20:44, 22/11/2020 20:58, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
13 49 50 12:49, 22/11/2020 13:04, 22/11/2020 13:49, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
14 18 25 11:15, 22/11/2020 11:32, 22/11/2020 11:45, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
15 14 25 10:41, 22/11/2020 11:02, 22/11/2020 11:11, 22/11/2020 Kết quả ôn thi
16 15 20 12:37, 21/11/2020 12:44, 21/11/2020 13:01, 21/11/2020 Kết quả ôn thi
17 41 50 22:22, 20/11/2020 22:52, 20/11/2020 23:22, 20/11/2020 Kết quả ôn thi
18 21 50 23:31, 18/11/2020 23:50, 18/11/2020 00:31, 19/11/2020 Kết quả ôn thi
19 35 50 22:06, 02/07/2020 23:06, 02/07/2020 23:06, 02/07/2020 Kết quả ôn thi
20 21 25 16:15, 01/07/2020 16:36, 01/07/2020 16:45, 01/07/2020 Kết quả ôn thi