Lịch sử học bài vinh công

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thanh Thanh Huyền 35
Uyên Lom 24
Kim Lockhart 24
Huyền Lê 20
Thu Xuân 17
Nguyễn Thị Trúc Mai 17
Chi Bạch Phương 15
mai 10
Quỳnh Giang 8
Candy princess 8
Thanh Thanh Huyền 119
Kim Lockhart 115
Nguyễn Thị Như Hoa 100
Huyền Nguyễn 69
Nguyễn Thị Phương Anh 67
Vũ Thu Nga 50
Văn Dũng 49
Thu Xuân 46
Linh Bùi 46
Nghị Phạm 43
Thảo Nguyễn 469
Thanh Thanh Huyền 429
Phong Phan 182
Nguyễn Thị Như Hoa 170
Nhiên Nguyễn 148
Thái Ngọc Huyền 147
Thơm Vũ 140
Nhỏ Hana 123
Nguyễn Thị Phương Anh 118
Kim Lockhart 115
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Kim Lockhart
80 % 6 phút
Thanh Thanh Huyền
70 % 31 phút
mai
66 % 2 phút
Thu Xuân
56 % 11 phút
Uyên Lom
53 % 2 phút
Huyền Lê
40 % 11 phút
Phạm Đức Dương
40 % 2 phút
Chi Bạch Phương
30 % 4 phút
Quỳnh Giang
20 % 6 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
Hương Nguyên
80 % 1 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
Hương Nguyên
80 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 17 20 15:10, 18/02/2020 15:17, 18/02/2020 15:34, 18/02/2020 Kết quả ôn thi
2 16 20 14:52, 18/02/2020 15:03, 18/02/2020 15:16, 18/02/2020 Kết quả ôn thi
3 19 20 11:45, 16/02/2020 11:51, 16/02/2020 12:09, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
4 14 20 11:37, 16/02/2020 11:42, 16/02/2020 12:01, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
5 16 20 11:29, 16/02/2020 11:36, 16/02/2020 11:53, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
6 16 20 03:50, 16/02/2020 03:58, 16/02/2020 04:14, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
7 10 20 03:33, 16/02/2020 03:46, 16/02/2020 03:57, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
8 15 20 03:22, 16/02/2020 03:31, 16/02/2020 03:46, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
9 14 20 03:08, 16/02/2020 03:20, 16/02/2020 03:32, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
10 1 20 03:01, 16/02/2020 03:07, 16/02/2020 03:25, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
11 16 20 02:48, 16/02/2020 03:00, 16/02/2020 03:12, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
12 12 20 02:38, 16/02/2020 02:46, 16/02/2020 03:02, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
13 1 20 02:36, 16/02/2020 02:38, 16/02/2020 03:00, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
14 40 50 02:06, 16/02/2020 02:30, 16/02/2020 03:06, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
15 17 25 01:47, 16/02/2020 01:58, 16/02/2020 02:17, 16/02/2020 Kết quả ôn thi
16 25 50 18:32, 15/02/2020 18:52, 15/02/2020 19:32, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
17 34 50 16:51, 15/02/2020 17:12, 15/02/2020 17:51, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
18 16 20 16:39, 15/02/2020 16:49, 15/02/2020 17:03, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
19 6 20 16:26, 15/02/2020 16:32, 15/02/2020 16:50, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
20 14 20 16:09, 15/02/2020 16:19, 15/02/2020 16:33, 15/02/2020 Kết quả ôn thi