Lịch sử học bài Tramyzzzzz

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phương Thảo 54
Phạm Huyền Trang 37
Hà Trangg 35
Nhật phương 13
quỳnh vũ 9
Hoài Phương 5
Nguyễn Hoài Nguyễn Hoài 4
Phạm Thị Phương Trình 2
Phạm Huyền Trang 313
Hạ Vũ 105
Thanh Thanh Huyền 78
Hà Trangg 72
Phương Thảo 54
Linh Nguyễn 35
Đinh Thị Hòa 32
Lene Nguyễn 28
Nguyễn Loan 28
Đào Quỳnh Anh 22
Phương Thảo 1168
Phạm Huyền Trang 1052
Phuonganh Dang 367
Thanh Thanh Huyền 145
Tramyzzzzz 137
Trịnh Thị Đăng Cơ 105
Hạ Vũ 105
Phạm Uyên 100
Tuan Nguyen Van 90
Bùi Thanh Thanh 89
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hoài Phương
100 % 1 phút
Phương Thảo
90 % 5 phút
quỳnh vũ
90 % 5 phút
Phạm Huyền Trang
74 % 25 phút
Hà Trangg
66 % 15 phút
Nhật phương
65 % 6 phút
Nguyễn Hoài Nguyễn Hoài
40 % 6 phút
Phạm Thị Phương Trình
40 % 6 phút
Nga Chu
100 % 1 phút
Hoài Phương
100 % 1 phút
Nguyễn Ninh Anh
100 % 26 Giây
Thắm Đặng
100 % 1 phút
Hòa Bùi
100 % 50 Giây
Lene Nguyễn
93 % 4 phút
quỳnh vũ
90 % 5 phút
Ngoc Vo
90 % 2 phút
Diệu
90 % 6 phút
Phương Thảo
90 % 5 phút
Nga Chu
100 % 1 phút
Hoài Phương
100 % 1 phút
Nguyễn Ninh Anh
100 % 26 Giây
Thắm Đặng
100 % 1 phút
Hòa Bùi
100 % 50 Giây
Lene Nguyễn
93 % 4 phút
quỳnh vũ
90 % 5 phút
Ngoc Vo
90 % 2 phút
Diệu
90 % 6 phút
Phương Thảo
90 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 4 10 10:47, 08/10/2020 10:54, 08/10/2020 10:57, 08/10/2020 Kết quả luyện tập
2 10 10 22:24, 02/10/2020 22:28, 02/10/2020 22:34, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
3 10 10 22:05, 02/10/2020 22:07, 02/10/2020 22:15, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
4 9 10 21:57, 02/10/2020 22:01, 02/10/2020 22:07, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
5 9 10 21:50, 02/10/2020 21:55, 02/10/2020 22:00, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
6 9 10 21:42, 02/10/2020 21:49, 02/10/2020 21:52, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
7 9 10 20:58, 02/10/2020 21:02, 02/10/2020 21:08, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
8 10 10 20:49, 02/10/2020 20:53, 02/10/2020 20:59, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
9 9 10 16:31, 02/10/2020 16:40, 02/10/2020 16:41, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
10 8 10 16:16, 02/10/2020 16:23, 02/10/2020 16:26, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
11 9 10 16:03, 02/10/2020 16:11, 02/10/2020 16:13, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
12 6 10 15:54, 02/10/2020 16:00, 02/10/2020 16:04, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
13 8 10 11:00, 02/10/2020 11:04, 02/10/2020 11:10, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
14 9 10 10:34, 02/10/2020 10:38, 02/10/2020 10:44, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
15 9 10 09:50, 02/10/2020 09:55, 02/10/2020 10:00, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
16 9 10 09:42, 02/10/2020 09:47, 02/10/2020 09:52, 02/10/2020 Kết quả luyện tập
17 18 20 22:50, 18/06/2020 23:07, 18/06/2020 23:10, 18/06/2020 Kết quả luyện tập
18 1 20 22:44, 18/06/2020 22:48, 18/06/2020 23:04, 18/06/2020 Kết quả luyện tập
19 18 20 22:31, 18/06/2020 22:40, 18/06/2020 22:51, 18/06/2020 Kết quả luyện tập
20 19 20 22:21, 18/06/2020 22:29, 18/06/2020 22:41, 18/06/2020 Kết quả luyện tập