Lịch sử học bài Nguyễn Hương

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Công Ving 157
Nhật Bùi 84
Minh Thu 71
Vương Thị Yến 57
Khánh Huyền 46
Trần Thư 41
dak lak 41
Nguyễn Thị Hồng 37
Lena 33
Lê Thị Tú 26
Công Ving 807
Nhật Bùi 377
Nguyen thanh chuc 358
Trung Tuấn 251
minhminh 191
Kim Chinh 186
dak lak 186
Nguyễn Thị Hồng 168
Hồng Phúc 154
Quốcb Éo 111
Nhật Bùi 3291
Trang Lê 1033
Quốcb Éo 991
Nguyệt Nhi Nguyễn 985
Trung Tuấn 966
Công Ving 956
Vy Ngoc 906
vinh công 551
Công Vinh 469
ui hà ^w^ 462
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trâm Trương
100 % 6 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
ui hà ^w^
100 % 1 phút
Vương Thị Yến
95 % 48 phút
Nhật Bùi
93 % 10 phút
Trang Huyền
90 % 24 phút
Trần Thư
82 % 34 phút
dak lak
82 % 28 phút
Công Ving
74 % 8 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nguyễn An
100 % 6 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nhật Bùi
96 % 3 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nguyễn An
100 % 6 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nhật Bùi
96 % 3 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 26 30 20:48, 07/01/2020 20:57, 07/01/2020 21:18, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
2 25 30 20:29, 07/01/2020 20:39, 07/01/2020 20:59, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
3 24 30 20:05, 07/01/2020 20:13, 07/01/2020 20:35, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
4 21 30 19:00, 07/01/2020 19:10, 07/01/2020 19:30, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
5 1 30 18:55, 07/01/2020 18:56, 07/01/2020 19:25, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
6 22 30 10:13, 07/01/2020 10:23, 07/01/2020 10:43, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
7 29 30 16:23, 04/01/2020 16:30, 04/01/2020 16:53, 04/01/2020 Kết quả luyện tập
8 26 30 16:00, 04/01/2020 16:09, 04/01/2020 16:30, 04/01/2020 Kết quả luyện tập
9 24 30 15:17, 04/01/2020 15:34, 04/01/2020 15:47, 04/01/2020 Kết quả luyện tập
10 25 30 19:03, 02/01/2020 19:14, 02/01/2020 19:33, 02/01/2020 Kết quả luyện tập
11 24 30 17:46, 02/01/2020 17:58, 02/01/2020 18:16, 02/01/2020 Kết quả luyện tập
12 16 30 17:05, 02/01/2020 17:16, 02/01/2020 18:05, 02/01/2020 Kết quả luyện tập
13 21 30 16:51, 02/01/2020 16:59, 02/01/2020 17:21, 02/01/2020 Kết quả luyện tập
14 26 30 20:01, 01/01/2020 20:08, 01/01/2020 20:31, 01/01/2020 Kết quả luyện tập
15 23 30 19:47, 01/01/2020 19:53, 01/01/2020 20:17, 01/01/2020 Kết quả luyện tập
16 10 10 18:56, 01/01/2020 18:59, 01/01/2020 19:08, 01/01/2020 Kết quả luyện tập
17 24 30 17:25, 01/01/2020 17:37, 01/01/2020 17:55, 01/01/2020 Kết quả luyện tập
18 13 30 12:24, 29/12/2019 12:44, 29/12/2019 12:44, 29/12/2019 Kết quả luyện tập
19 14 30 08:02, 29/12/2019 08:26, 29/12/2019 08:27, 29/12/2019 Kết quả luyện tập
20 23 30 05:20, 29/12/2019 05:47, 29/12/2019 05:50, 29/12/2019 Kết quả luyện tập