Lịch sử học bài Công Vinh

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Công Ving 157
Nhật Bùi 84
Minh Thu 71
Vương Thị Yến 57
Khánh Huyền 46
Trần Thư 41
dak lak 41
Nguyễn Thị Hồng 37
Lena 33
Lê Thị Tú 26
Công Ving 807
Nhật Bùi 377
Nguyen thanh chuc 358
Trung Tuấn 251
minhminh 191
Kim Chinh 186
dak lak 186
Nguyễn Thị Hồng 168
Hồng Phúc 154
Quốcb Éo 111
Nhật Bùi 3291
Trang Lê 1033
Quốcb Éo 991
Nguyệt Nhi Nguyễn 985
Trung Tuấn 966
Công Ving 956
Vy Ngoc 906
vinh công 551
Công Vinh 469
ui hà ^w^ 462
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trâm Trương
100 % 6 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
ui hà ^w^
100 % 1 phút
Vương Thị Yến
95 % 48 phút
Nhật Bùi
93 % 10 phút
Trang Huyền
90 % 24 phút
Trần Thư
82 % 34 phút
dak lak
82 % 28 phút
Công Ving
74 % 8 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nguyễn An
100 % 6 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nhật Bùi
96 % 3 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nguyễn An
100 % 6 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nhật Bùi
96 % 3 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 17 20 01:22, 13/02/2020 01:33, 13/02/2020 01:46, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
2 15 20 01:09, 13/02/2020 01:18, 13/02/2020 01:33, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
3 15 20 00:58, 13/02/2020 01:07, 13/02/2020 01:22, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
4 22 25 00:42, 13/02/2020 00:53, 13/02/2020 01:12, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
5 43 50 10:41, 12/02/2020 11:06, 12/02/2020 11:41, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
6 24 30 10:12, 12/02/2020 10:21, 12/02/2020 10:42, 12/02/2020 Kết quả luyện tập
7 22 30 09:56, 12/02/2020 10:09, 12/02/2020 10:26, 12/02/2020 Kết quả luyện tập
8 22 30 09:43, 12/02/2020 09:53, 12/02/2020 10:13, 12/02/2020 Kết quả luyện tập
9 8 10 09:36, 12/02/2020 09:41, 12/02/2020 09:48, 12/02/2020 Kết quả luyện tập
10 14 20 02:14, 12/02/2020 02:23, 12/02/2020 02:38, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
11 42 50 01:38, 12/02/2020 02:10, 12/02/2020 02:38, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
12 39 50 00:56, 12/02/2020 01:27, 12/02/2020 01:56, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
13 14 20 03:51, 11/02/2020 04:00, 11/02/2020 04:15, 11/02/2020 Kết quả ôn thi
14 16 25 03:35, 11/02/2020 03:48, 11/02/2020 04:05, 11/02/2020 Kết quả ôn thi
15 17 20 03:24, 11/02/2020 03:33, 11/02/2020 03:48, 11/02/2020 Kết quả ôn thi
16 20 25 15:07, 06/02/2020 15:18, 06/02/2020 15:37, 06/02/2020 Kết quả ôn thi
17 12 20 14:50, 06/02/2020 15:01, 06/02/2020 15:14, 06/02/2020 Kết quả ôn thi
18 12 25 14:32, 06/02/2020 14:43, 06/02/2020 15:02, 06/02/2020 Kết quả ôn thi
19 32 50 13:54, 06/02/2020 14:23, 06/02/2020 14:54, 06/02/2020 Kết quả ôn thi
20 39 50 02:50, 06/02/2020 03:23, 06/02/2020 03:50, 06/02/2020 Kết quả ôn thi