Lịch sử học bài phuong tran

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Trang Nhím 87
Hồng Trang 74
Trang Lê 48
cần tên Không 44
Phương Anh 37
Huyền Linh 37
Hoàng Mỹ Hiền 27
Mộc Thảo 27
Đoàn Dung 25
Phát Tài Nguyễn 24
Trang Lê 223
Trang Nhím 179
Trung Lê 142
Phát Tài Nguyễn 137
Phương Anh 97
Boii Sukebuuii 97
Huỳnh Chi 95
nguyễn thị thu hà 84
Phan Nguyệt Ánh 83
Hồng Trang 82
Trang Lê 1041
nguyễn thị thu hà 462
Đinh Thị Thùy Trang 461
Hùynh Nhật Huy 363
Ye Ni 351
Lena 306
Tuyền Nguyễn 275
Ngọc Lan Lê 255
Trung Lê 217
Ngô Thị Nga 213
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Lan Anh
100 % 53 Giây
Trang Lê
96 % 16 phút
Tiên Childish
90 % 5 phút
cần tên Không
88 % 53 phút
Ye Ni
86 % 1 phút
Thân Ngọc Hân
80 % 28 phút
Trang Nhím
75 % 2 phút
Phương Anh
74 % 31 phút
nguyễn thị thu hà
70 % 9 phút
Vũ Ngoc Anh
66 % 2 phút
Na Le
100 % 47 Giây
jelly fish
100 % 4 phút
Lan Anh
100 % 53 Giây
khbl khb
100 % 57 Giây
Vũ Quang Hiếu
100 % 52 Giây
Ngọc Lan
100 % 28 Giây
Nông Diễm
100 % 2 phút
Hiền Vũ
95 % 4 phút
Diễm Quỳnh
90 % 38 Giây
thị hoa nguyễn
90 % 2 phút
Na Le
100 % 47 Giây
jelly fish
100 % 4 phút
Lan Anh
100 % 53 Giây
khbl khb
100 % 57 Giây
Vũ Quang Hiếu
100 % 52 Giây
Ngọc Lan
100 % 28 Giây
Nông Diễm
100 % 2 phút
Hiền Vũ
95 % 4 phút
Diễm Quỳnh
90 % 38 Giây
thị hoa nguyễn
90 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 25 50 21:27, 20/11/2019 21:48, 20/11/2019 22:27, 20/11/2019 Kết quả ôn thi
2 24 50 17:23, 20/11/2019 17:35, 20/11/2019 18:23, 20/11/2019 Kết quả ôn thi