Lịch sử học bài phuong tran

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thảo Vânn 49
Huyen Ngoc Le 38
Nga Nguyễn 36
Thư Võ 33
Lê Ngọc 33
Mac Dung 31
Duyeen Duyeen 30
Phương Vy 24
Nguyễn Thảo 24
Theu Phạm 20
Hà Annh 705
Thanh Chuc 408
Hena Trần 252
Duyeen Duyeen 224
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 216
Nguyễn Đạt 173
Trà My Hồ Thị 161
Huyền 157
Lâm Vui 136
Việt Đức 126
Hà Annh 1191
Trà My Hồ Thị 922
Thanh Chuc 809
Duyeen Duyeen 576
Trang Lê 505
Duy Luân Nguyễn 378
Nguyễn Đạt 325
Hena Trần 252
Phương Thảo.N 251
Phương Chi 235
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Tiên Childish
100 % 12 phút
Na AN
90 % 3 phút
Thư Võ
82 % 2 phút
Thảo Vânn
81 % 20 phút
Hồngg Việt
80 % 10 phút
Huyen Ngoc Le
76 % 4 phút
Lê Ngọc
73 % 6 phút
Nga Nguyễn
72 % 48 phút
Duyeen Duyeen
66 % 16 phút
ThúyThịnh Hoàng
60 % 15 phút
Linh
100 % 2 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Linh
100 % 2 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 25 50 21:27, 20/11/2019 21:48, 20/11/2019 22:27, 20/11/2019 Kết quả ôn thi
2 24 50 17:23, 20/11/2019 17:35, 20/11/2019 18:23, 20/11/2019 Kết quả ôn thi