Lịch sử học bài Nhật Bùi

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Công Ving 91
Nhật Bùi 84
Minh Thu 71
Vương Thị Yến 57
Khánh Huyền 46
dak lak 41
Trần Thư 41
Nguyễn Thị Hồng 37
Lena 33
Lê Thị Tú 26
Công Ving 791
Nhật Bùi 377
Nguyen thanh chuc 358
Trung Tuấn 214
minhminh 191
Kim Chinh 186
dak lak 186
Nguyễn Thị Hồng 168
Hồng Phúc 154
Quốcb Éo 111
Nhật Bùi 3291
Trang Lê 1033
Công Ving 995
Quốcb Éo 991
Nguyệt Nhi Nguyễn 985
Trung Tuấn 966
Vy Ngoc 906
vinh công 551
Công Vinh 469
ui hà ^w^ 462
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Trâm Trương
100 % 6 phút
ui hà ^w^
100 % 1 phút
Vương Thị Yến
95 % 48 phút
Nhật Bùi
93 % 10 phút
Trang Huyền
90 % 24 phút
dak lak
82 % 28 phút
Trần Thư
82 % 34 phút
Công Ving
75 % 10 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nhật Bùi
96 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Xuyên
100 % 2 phút
Cao Thị Diễm Quỳnh
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nhật Bùi
96 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 30 30 16:57, 24/02/2020 17:00, 24/02/2020 17:07, 24/02/2020 Kết quả luyện tập
2 30 30 16:54, 24/02/2020 16:56, 24/02/2020 17:04, 24/02/2020 Kết quả luyện tập
3 24 30 16:26, 24/02/2020 16:36, 24/02/2020 16:41, 24/02/2020 Kết quả luyện tập
4 29 30 17:26, 23/02/2020 17:28, 23/02/2020 17:36, 23/02/2020 Kết quả luyện tập
5 29 30 17:23, 23/02/2020 17:26, 23/02/2020 17:33, 23/02/2020 Kết quả luyện tập
6 30 30 17:19, 23/02/2020 17:23, 23/02/2020 17:29, 23/02/2020 Kết quả luyện tập
7 30 30 17:00, 21/02/2020 17:04, 21/02/2020 17:10, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
8 29 30 16:51, 21/02/2020 16:53, 21/02/2020 17:01, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
9 29 30 16:39, 21/02/2020 16:43, 21/02/2020 16:49, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
10 30 30 16:35, 21/02/2020 16:38, 21/02/2020 16:45, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
11 28 30 16:29, 21/02/2020 16:33, 21/02/2020 16:39, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
12 30 30 16:27, 21/02/2020 16:29, 21/02/2020 16:37, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
13 29 30 16:23, 21/02/2020 16:26, 21/02/2020 16:33, 21/02/2020 Kết quả luyện tập
14 24 30 15:47, 16/02/2020 15:54, 16/02/2020 15:57, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
15 27 30 14:48, 16/02/2020 14:55, 16/02/2020 14:58, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
16 23 30 14:25, 16/02/2020 14:33, 16/02/2020 14:35, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
17 30 30 14:12, 16/02/2020 14:15, 16/02/2020 14:22, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
18 29 30 14:09, 16/02/2020 14:11, 16/02/2020 14:19, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
19 28 30 14:05, 16/02/2020 14:08, 16/02/2020 14:15, 16/02/2020 Kết quả luyện tập
20 29 30 14:00, 16/02/2020 14:04, 16/02/2020 14:10, 16/02/2020 Kết quả luyện tập