Lịch sử học bài Thúy Phùng

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
hoa lê 106
Thảo Nguyễn 48
Hoa Hướng Dương 43
Myhanh Nguyen 39
Đỗ Nhược 33
Tiên Thuỷ 30
Tiên Childish 16
Quỳnh Mai 15
Nhi Yến 3
Lạc Uyển Bạch 523
Hoạt Dương 310
Huyền Nhung Nguyễn 230
Thảo Nguyễn 210
Thanh Thảo 183
hoa lê 106
Lương Ngọc Linh 102
My Hanh Nguyen 96
Nguyễn Thị Cẩm Thi 93
Trangvenna Trang 90
abcd 1977
Hà Annh 1559
Thảo Vân 1471
trlphgtndt 1398
HDuong 1107
Lạc Uyển Bạch 915
Duy Anh 778
Ng Thao Nhi 761
Hai Pham 647
Đức Thành Nguyễn 573
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Tiên Childish
80 % 14 phút
hoa lê
75 % 8 phút
Quỳnh Mai
75 % 3 phút
Hoa Hướng Dương
66 % 43 Giây
Tiên Thuỷ
60 % 34 phút
Đỗ Nhược
55 % 4 phút
Myhanh Nguyen
52 % 4 phút
Thảo Nguyễn
48 % 13 phút
Nhi Yến
15 % 2 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
2a5 lớp
100 % 30 Giây
Đỗ Lưu Thanh Trúc
100 % 1 phút
Nguyen An
100 % 1 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Hương Mai
93 % 4 phút
Trang Thư
90 % 2 phút
Vân Anh Chu
87 % 20 phút
Nguyễn Thị Cẩm Thi
84 % 7 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
2a5 lớp
100 % 30 Giây
Đỗ Lưu Thanh Trúc
100 % 1 phút
Nguyen An
100 % 1 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Hương Mai
93 % 4 phút
Trang Thư
90 % 2 phút
Vân Anh Chu
87 % 20 phút
Nguyễn Thị Cẩm Thi
84 % 7 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 20 19:04, 20/12/2019 19:07, 20/12/2019 19:28, 20/12/2019 Kết quả ôn thi
2 11 20 22:00, 18/12/2019 22:11, 18/12/2019 22:24, 18/12/2019 Kết quả ôn thi
3 7 20 20:48, 30/11/2019 20:55, 30/11/2019 21:12, 30/11/2019 Kết quả ôn thi
4 9 20 14:15, 25/11/2019 14:23, 25/11/2019 14:39, 25/11/2019 Kết quả ôn thi
5 11 20 20:54, 20/11/2019 21:02, 20/11/2019 21:18, 20/11/2019 Kết quả ôn thi
6 10 20 20:32, 19/11/2019 20:42, 19/11/2019 20:56, 19/11/2019 Kết quả ôn thi
7 15 20 19:53, 19/11/2019 20:02, 19/11/2019 20:17, 19/11/2019 Kết quả ôn thi
8 14 20 19:47, 18/11/2019 19:56, 18/11/2019 20:11, 18/11/2019 Kết quả ôn thi
9 13 20 19:34, 17/11/2019 19:42, 17/11/2019 19:58, 17/11/2019 Kết quả ôn thi
10 13 20 21:10, 16/11/2019 21:18, 16/11/2019 21:34, 16/11/2019 Kết quả ôn thi
11 14 20 15:15, 16/11/2019 15:24, 16/11/2019 15:39, 16/11/2019 Kết quả ôn thi
12 14 20 15:47, 15/11/2019 15:56, 15/11/2019 16:11, 15/11/2019 Kết quả ôn thi
13 12 20 15:02, 15/11/2019 15:11, 15/11/2019 15:26, 15/11/2019 Kết quả ôn thi
14 16 20 20:23, 14/11/2019 20:31, 14/11/2019 20:47, 14/11/2019 Kết quả ôn thi
15 13 20 20:05, 14/11/2019 20:15, 14/11/2019 20:29, 14/11/2019 Kết quả ôn thi
16 7 10 15:58, 14/11/2019 16:00, 14/11/2019 16:10, 14/11/2019 Kết quả luyện tập
17 1 5 21:17, 13/11/2019 21:19, 13/11/2019 21:23, 13/11/2019 Kết quả luyện tập
18 5 5 20:31, 13/11/2019 20:33, 13/11/2019 20:37, 13/11/2019 Kết quả luyện tập
19 2 5 20:27, 13/11/2019 20:30, 13/11/2019 20:33, 13/11/2019 Kết quả luyện tập
20 13 20 20:07, 13/11/2019 20:17, 13/11/2019 20:31, 13/11/2019 Kết quả ôn thi