Lịch sử học bài Hương Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Xuân Nguyễn 92
Hiệp Mai 78
lan Nguyen 52
Trang Lê 47
Minh Thư 42
Nguyễn Dương 40
Đức Anh Vũ 40
Ngọc Hân Đỗ 34
Thanh Chuc 33
chi phương 30
Xuân Nguyễn 969
Dương Đình Thái Sơn 326
Trang Lê 219
Nhật Hà Dương 180
Mamm 173
Đức Anh Vũ 159
Minh Thư 124
Minh Thư 123
chi phương 121
Hải Lee 120
Xuân Nguyễn 1476
Thảo Phương 1024
Trang Lê 745
Dương Đình Thái Sơn 637
huynh nguyen 556
Nhật Hà Dương 548
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Phạm Ngọc Lâm 396
Nhi Nina 295
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Trang Lê
94 % 21 phút
Ngọc Hân Đỗ
85 % 5 phút
Minh Thư
84 % 32 phút
Đức Anh Vũ
80 % 32 phút
Eclipta Han
80 % 6 phút
Hương Nguyễn
80 % 3 phút
Trường Duy
80 % 6 phút
Xuân Nguyễn
76 % 3 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Phạm Linh
90 % 9 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Phạm Linh
90 % 9 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 8 10 23:24, 24/05/2020 23:27, 24/05/2020 23:36, 24/05/2020 Kết quả luyện tập
2 8 10 10:53, 24/05/2020 10:56, 24/05/2020 11:05, 24/05/2020 Kết quả luyện tập
3 1 10 13:21, 23/05/2020 13:40, 23/05/2020 13:33, 23/05/2020 Kết quả luyện tập
4 4 10 13:08, 23/05/2020 13:11, 23/05/2020 13:20, 23/05/2020 Kết quả luyện tập
5 4 20 22:08, 22/05/2020 22:12, 22/05/2020 22:32, 22/05/2020 Kết quả ôn thi
6 17 20 02:42, 21/05/2020 02:49, 21/05/2020 03:12, 21/05/2020 Kết quả luyện tập
7 8 10 21:51, 18/05/2020 21:56, 18/05/2020 22:03, 18/05/2020 Kết quả luyện tập
8 7 10 10:10, 17/05/2020 10:13, 17/05/2020 10:22, 17/05/2020 Kết quả luyện tập
9 10 10 07:20, 17/05/2020 07:24, 17/05/2020 07:32, 17/05/2020 Kết quả luyện tập
10 7 10 22:23, 16/05/2020 22:26, 16/05/2020 22:35, 16/05/2020 Kết quả luyện tập
11 5 5 12:30, 01/05/2020 12:32, 01/05/2020 12:37, 01/05/2020 Kết quả luyện tập
12 8 10 09:00, 01/05/2020 09:06, 01/05/2020 09:12, 01/05/2020 Kết quả luyện tập
13 4 5 22:57, 30/04/2020 22:58, 30/04/2020 23:02, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
14 4 5 15:27, 30/04/2020 15:30, 30/04/2020 15:33, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
15 18 20 10:52, 30/04/2020 10:59, 30/04/2020 11:16, 30/04/2020 Kết quả ôn thi
16 9 10 10:25, 30/04/2020 10:26, 30/04/2020 10:37, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
17 9 10 10:20, 30/04/2020 10:22, 30/04/2020 10:32, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
18 3 5 10:17, 30/04/2020 10:17, 30/04/2020 10:23, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
19 10 10 08:36, 30/04/2020 08:38, 30/04/2020 08:48, 30/04/2020 Kết quả luyện tập
20 22 30 23:24, 29/04/2020 23:33, 29/04/2020 23:54, 29/04/2020 Kết quả luyện tập