Lịch sử học bài Trang Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phát Tài Nguyễn 43
Trang Nhím 39
Hoàng Ngọc Thu Hằng 38
Xuân Hoa 31
Trần Phương Hà 31
Vũ Ngọc Ánh 29
Lê Sỹ Đức 28
Lena 27
NT Xuân Hương 23
Huỳnh Chi 18
Trang Lê 258
Hùynh Nhật Huy 181
Ngô Thị Nga 155
Lena 125
Cẩm Hà 114
nguyễn thị thu hà 95
Trung Lê 92
Nguyễn Thanh Huyền 83
Ye Ni 79
Quỳnh Nga 78
Trang Lê 1074
nguyễn thị thu hà 502
Đinh Thị Thùy Trang 501
Hùynh Nhật Huy 404
Ye Ni 346
Minh Quang 307
Lena 284
Tuyền Nguyễn 275
Ngọc Lan Lê 263
subsub0201 233
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phát Tài Nguyễn
86 % 35 phút
Ye Ni
80 % 1 phút
Trang Nhím
78 % 34 phút
Xuân Hoa
77 % 3 phút
Phan Giang
70 % 4 phút
Quang Nguyễn
70 % 2 phút
nguyễn thị thu hà
65 % 12 phút
Hoàng Ngọc Thu Hằng
63 % 4 phút
Trần Phương Hà
62 % 2 phút
Tiên Childish
60 % 5 phút
Hien Vu
100 % 1 phút
Nguyễn Đức Nguyên
100 % 45 Giây
Na Le
100 % 47 Giây
Thanh Nt
100 % 51 Giây
B Vi Hoa
97 % 2 phút
Tú Lê
93 % 3 phút
Khánh Huyền
90 % 12 phút
thị hoa nguyễn
90 % 2 phút
Ye Ni
87 % 1 phút
Trang Lê
86 % 21 phút
Hien Vu
100 % 1 phút
Nguyễn Đức Nguyên
100 % 45 Giây
Na Le
100 % 47 Giây
Thanh Nt
100 % 51 Giây
B Vi Hoa
97 % 2 phút
Tú Lê
93 % 3 phút
Khánh Huyền
90 % 12 phút
thị hoa nguyễn
90 % 2 phút
Ye Ni
87 % 1 phút
Trang Lê
86 % 21 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 21 50 17:51, 28/10/2019 18:12, 28/10/2019 18:51, 28/10/2019 Kết quả ôn thi
2 34 50 14:43, 14/10/2019 15:32, 14/10/2019 15:43, 14/10/2019 Kết quả ôn thi
3 31 50 18:52, 12/10/2019 19:40, 12/10/2019 19:52, 12/10/2019 Kết quả ôn thi
4 29 50 17:46, 11/10/2019 18:33, 11/10/2019 18:46, 11/10/2019 Kết quả ôn thi
5 9 50 23:52, 09/10/2019 00:02, 10/10/2019 00:52, 10/10/2019 Kết quả ôn thi
6 30 50 20:52, 08/10/2019 21:45, 08/10/2019 21:52, 08/10/2019 Kết quả ôn thi
7 29 50 19:42, 08/10/2019 20:38, 08/10/2019 20:42, 08/10/2019 Kết quả ôn thi
8 11 20 18:45, 08/10/2019 18:58, 08/10/2019 19:09, 08/10/2019 Kết quả ôn thi
9 21 50 18:13, 08/10/2019 18:37, 08/10/2019 19:13, 08/10/2019 Kết quả ôn thi