Lịch sử học bài Ngan Nguyen

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Bọt Biển 40
Khánh Hà 37
Đỗ Lê Ni Na 26
Thuý Nguyễn 18
Thảo Thảo 17
Ngọc Khánh 15
Bảo Vy 13
Ye Ni 13
Lê Thuỳ Trang 12
Thuỳ Trang 12
Linh Khánh 135
Minh Thư 108
Hương Nguyễn 104
Nguyễn Nguyên 101
Ngô Thanh Duy 98
Bạn Cũ 95
Trang Nhím 94
Hùynh Nhật Huy 90
Khánh Hà 86
Trang Lê 78
Trang Lê 432
Ngan Nguyen 299
Nguyễn Trung Kiên 268
Vân Vân 254
Stephen Nguyen 246
Bọt Biển 234
Phạm Tùng Lâm 228
Huy Huy 221
Bạn Cũ 215
Vũ Thị Thu Hiền 202
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ye Ni
86 % 2 phút
Bọt Biển
80 % 31 phút
Gia Bảo Lưu
70 % 2 phút
Linh Chi
60 % 4 phút
Thùy Dương
60 % 1 phút
Đỗ Lê Ni Na
52 % 15 phút
Nguyễn Bá Phong
50 % 5 phút
Hồ Bảo Quyên
50 % 3 phút
Lê Thuỳ Trang
40 % 26 Giây
Khánh Hà
38 % 18 phút
Hồng Thỏ
100 % 2 phút
Hà Trần
100 % 28 Giây
Thu Ngân
100 % 53 Giây
Tăng Khải Hoa
100 % 2 phút
Trương Thị Thanh Xuân
100 % 2 phút
Nguyễn Hải Phước
100 % 29 Giây
Khánh Vy
96 % 2 phút
Hai Anh Nguyen
95 % 2 phút
Nhâm Nhâm
90 % 2 phút
Minh Thư
90 % 5 phút
Hồng Thỏ
100 % 2 phút
Hà Trần
100 % 28 Giây
Thu Ngân
100 % 53 Giây
Tăng Khải Hoa
100 % 2 phút
Trương Thị Thanh Xuân
100 % 2 phút
Nguyễn Hải Phước
100 % 29 Giây
Khánh Vy
96 % 2 phút
Hai Anh Nguyen
95 % 2 phút
Nhâm Nhâm
90 % 2 phút
Minh Thư
90 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 23 50 20:19, 17/10/2019 20:34, 17/10/2019 21:19, 17/10/2019 Kết quả ôn thi
2 13 20 20:07, 17/10/2019 20:17, 17/10/2019 20:31, 17/10/2019 Kết quả ôn thi
3 11 25 19:41, 17/10/2019 20:05, 17/10/2019 20:11, 17/10/2019 Kết quả ôn thi
4 19 25 22:14, 16/10/2019 22:26, 16/10/2019 22:44, 16/10/2019 Kết quả ôn thi
5 17 25 20:54, 11/10/2019 21:15, 11/10/2019 21:24, 11/10/2019 Kết quả ôn thi
6 21 25 21:46, 09/10/2019 21:58, 09/10/2019 22:16, 09/10/2019 Kết quả ôn thi
7 19 25 21:09, 07/10/2019 21:28, 07/10/2019 21:39, 07/10/2019 Kết quả ôn thi
8 20 25 19:45, 07/10/2019 20:05, 07/10/2019 20:15, 07/10/2019 Kết quả ôn thi
9 37 50 20:48, 04/10/2019 21:16, 04/10/2019 21:48, 04/10/2019 Kết quả ôn thi
10 37 50 20:21, 03/10/2019 21:03, 03/10/2019 21:21, 03/10/2019 Kết quả ôn thi
11 17 25 19:41, 03/10/2019 20:02, 03/10/2019 20:11, 03/10/2019 Kết quả ôn thi
12 20 25 19:06, 03/10/2019 19:18, 03/10/2019 19:36, 03/10/2019 Kết quả ôn thi
13 20 25 22:49, 02/10/2019 23:07, 02/10/2019 23:19, 02/10/2019 Kết quả ôn thi
14 25 50 22:18, 02/10/2019 22:41, 02/10/2019 23:18, 02/10/2019 Kết quả ôn thi