Lịch sử học bài Nguyễn Vân Anh

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Công Ving 105
minhminh 93
Nhật Bùi 88
Nguyen thanh chuc 68
Chang Chang 54
dak lak 44
Quốcb Éo 40
Nguyễn Thị Thùy Linh 36
Trung Tuấn 35
Trang Huyền 34
Công Ving 755
Nguyen thanh chuc 358
Nhật Bùi 293
Trung Tuấn 236
Vy Ngoc 197
minhminh 191
Kim Chinh 186
Nguyệt Nhi Nguyễn 165
Dung Vũ 161
minh ánh trần 155
Nhật Bùi 3242
Trang Lê 1121
Quốcb Éo 991
Nguyệt Nhi Nguyễn 985
Trung Tuấn 951
Vy Ngoc 906
Công Ving 904
vinh công 551
Công Vinh 469
zim oi, nhớ zím lám 452
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn An
100 % 6 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nhật Bùi
97 % 4 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
dak lak
88 % 34 phút
Trang Huyền
85 % 24 phút
Nguyen thanh chuc
85 % 6 phút
Quốcb Éo
80 % 41 phút
Công Ving
75 % 8 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nhật Bùi
97 % 3 phút
Hà Thu
95 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nhật Bùi
97 % 3 phút
Hà Thu
95 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 7 10 20:05, 11/09/2019 20:14, 11/09/2019 20:17, 11/09/2019 Kết quả luyện tập
2 12 20 20:44, 10/09/2019 20:50, 10/09/2019 21:04, 10/09/2019 Kết quả luyện tập
3 7 10 20:38, 10/09/2019 20:43, 10/09/2019 20:50, 10/09/2019 Kết quả luyện tập
4 29 30 20:34, 10/09/2019 20:37, 10/09/2019 21:04, 10/09/2019 Kết quả luyện tập
5 28 30 20:27, 10/09/2019 20:31, 10/09/2019 20:57, 10/09/2019 Kết quả luyện tập
6 8 10 20:10, 10/09/2019 20:12, 10/09/2019 20:15, 10/09/2019 Kết quả luyện tập
7 8 10 20:06, 10/09/2019 20:07, 10/09/2019 20:18, 10/09/2019 Kết quả luyện tập