Lịch sử học bài Trang Nhím

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Huyền Nguyễn 31
Hải Hà 30
Châu Ly Na 25
老公 25
Trang Nguyễn 20
Thủy 20
Lê Miu 19
Mia Nguyen 17
Hải Yến 365
Phạm Huyền Trang 280
Dũng Đình 202
Tiên Đăng 85
Quynh Anh 59
Phùng Linh 57
Nguyễn Thảo 48
Rosie Mai 43
Trang Vân 37
Nguyen Akao 35
Phạm Huyền Trang 1428
Dũng Đình 584
Hải Yến 442
Tiên Đăng 307
huyền trang 165
Hoàng Long 160
Quyen Le 134
Tuan Anh Tran 131
Nhật Anh Trần 113
Trương Tuệ Nhi 107
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Lê Miu
76 % 22 phút
Thuc Anh
70 % 12 phút
Mia Nguyen
68 % 16 phút
Châu Ly Na
62 % 5 phút
Huyền Nguyễn
62 % 35 phút
Hải Hà
60 % 38 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
Đậu Đỏ
100 % 5 phút
Dũng Trung Nguyễn
100 % 1 phút
congnam ng_
100 % 2 phút
Bon Nguyen
90 % 6 phút
Thanh Thư
90 % 1 phút
Hồng Thái
90 % 2 phút
Rosie Mai
86 % 37 phút
Hải Yến
80 % 21 phút
Nhung Hồng
80 % 7 phút
Hong Anh Pham
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 20 25 20:59, 17/01/2020 21:14, 17/01/2020 21:29, 17/01/2020 Kết quả ôn thi
2 13 20 21:40, 07/01/2020 21:43, 07/01/2020 21:47, 07/01/2020 Kết quả luyện tập
3 13 20 11:31, 24/12/2019 11:34, 24/12/2019 11:41, 24/12/2019 Kết quả luyện tập
4 14 20 11:24, 24/12/2019 11:29, 24/12/2019 11:34, 24/12/2019 Kết quả luyện tập
5 25 30 22:32, 18/12/2019 22:35, 18/12/2019 22:47, 18/12/2019 Kết quả luyện tập
6 35 50 19:13, 16/12/2019 19:49, 16/12/2019 20:13, 16/12/2019 Kết quả ôn thi
7 14 20 20:08, 14/12/2019 20:11, 14/12/2019 20:18, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
8 9 10 20:02, 14/12/2019 20:04, 14/12/2019 20:14, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
9 7 10 19:52, 14/12/2019 19:57, 14/12/2019 20:04, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
10 22 30 19:40, 14/12/2019 19:45, 14/12/2019 19:50, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
11 24 30 19:26, 14/12/2019 19:34, 14/12/2019 19:41, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
12 1 5 19:18, 14/12/2019 19:24, 14/12/2019 19:24, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
13 10 10 19:14, 14/12/2019 19:16, 14/12/2019 19:26, 14/12/2019 Kết quả luyện tập
14 37 50 20:18, 13/12/2019 20:52, 13/12/2019 21:18, 13/12/2019 Kết quả ôn thi
15 16 20 21:53, 11/12/2019 22:01, 11/12/2019 22:17, 11/12/2019 Kết quả ôn thi
16 39 50 20:32, 09/12/2019 21:06, 09/12/2019 21:32, 09/12/2019 Kết quả ôn thi
17 18 25 21:11, 04/12/2019 21:24, 04/12/2019 21:41, 04/12/2019 Kết quả ôn thi
18 16 20 20:28, 20/11/2019 20:37, 20/11/2019 20:52, 20/11/2019 Kết quả ôn thi
19 30 50 16:21, 13/11/2019 16:57, 13/11/2019 17:21, 13/11/2019 Kết quả ôn thi
20 22 25 20:24, 08/11/2019 20:37, 08/11/2019 20:54, 08/11/2019 Kết quả ôn thi