Lịch sử học bài Valerie Flores

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyen thanh chuc 135
Phát Tài Nguyễn 50
Bích Vân 49
No jams 39
Lena 38
Nguyen Đình Quyết 37
Vũ Ngọc Nam 37
Nguyễn Minh Anh 37
Kim Chinh 35
Nga Nguyễn 29
Công Ving 444
Nhật Bùi 423
vinh công 404
Nguyệt Nhi Nguyễn 287
Trung Tuấn 259
Vy Ngoc 237
Trang Lê 180
Nguyen thanh chuc 172
Alyss Roberts 167
Phát Tài Nguyễn 160
Nhật Bùi 3023
Trang Lê 1200
Nguyệt Nhi Nguyễn 1001
Quốcb Éo 960
Vy Ngoc 906
Trung Tuấn 850
vinh công 551
Lena 533
nhớ zím cute quá>.< 497
Công Vinh 469
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
nhớ zím cute quá>.<
100 % 3 phút
Nguyen thanh chuc
87 % 4 phút
Bích Vân
81 % 2 phút
Anh Phương Lê
80 % 14 phút
Di Linh
80 % 33 Giây
No jams
78 % 47 phút
Lena
76 % 41 phút
nguyễn thị thu hà
75 % 12 phút
Vũ Ngọc Nam
74 % 12 phút
Nguyễn Minh Anh
74 % 33 phút
Hoàng Thi
100 % 3 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hà Thu
95 % 3 phút
Nhật Bùi
94 % 2 phút
Ye Ni
90 % 2 phút
Trà My
84 % 8 phút
hanh bui
84 % 9 phút
Nguyen thanh chuc
83 % 56 phút
Nguyệt Nhi Nguyễn
82 % 22 phút
Hoàng Thi
100 % 3 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Hà Thu
95 % 3 phút
Nhật Bùi
94 % 2 phút
Ye Ni
90 % 2 phút
Trà My
84 % 8 phút
hanh bui
84 % 9 phút
Nguyen thanh chuc
83 % 56 phút
Nguyệt Nhi Nguyễn
82 % 22 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 16 20 21:16, 25/10/2019 21:20, 25/10/2019 21:40, 25/10/2019 Kết quả ôn thi
2 20 20 20:40, 25/10/2019 20:45, 25/10/2019 21:04, 25/10/2019 Kết quả ôn thi
3 41 50 20:05, 25/10/2019 20:32, 25/10/2019 21:05, 25/10/2019 Kết quả ôn thi
4 20 25 19:55, 25/10/2019 20:03, 25/10/2019 20:25, 25/10/2019 Kết quả ôn thi
5 25 25 13:13, 22/08/2019 13:14, 22/08/2019 13:28, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
6 24 25 13:10, 22/08/2019 13:12, 22/08/2019 13:25, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
7 9 10 13:09, 22/08/2019 13:09, 22/08/2019 13:21, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
8 10 10 13:08, 22/08/2019 13:08, 22/08/2019 13:20, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
9 10 10 11:53, 22/08/2019 11:53, 22/08/2019 12:05, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
10 9 10 11:48, 22/08/2019 11:49, 22/08/2019 12:00, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
11 9 10 11:47, 22/08/2019 11:48, 22/08/2019 11:59, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
12 7 10 11:46, 22/08/2019 11:47, 22/08/2019 11:58, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
13 8 10 11:41, 22/08/2019 11:42, 22/08/2019 11:53, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
14 5 10 11:37, 22/08/2019 11:39, 22/08/2019 11:49, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
15 18 20 11:32, 22/08/2019 11:35, 22/08/2019 11:42, 22/08/2019 Kết quả luyện tập
16 9 10 23:26, 21/08/2019 23:27, 21/08/2019 23:38, 21/08/2019 Kết quả luyện tập
17 10 10 23:25, 21/08/2019 23:26, 21/08/2019 23:37, 21/08/2019 Kết quả luyện tập
18 14 15 23:21, 21/08/2019 23:24, 21/08/2019 23:31, 21/08/2019 Kết quả luyện tập
19 10 10 23:07, 21/08/2019 23:09, 21/08/2019 23:19, 21/08/2019 Kết quả luyện tập
20 8 10 23:04, 21/08/2019 23:06, 21/08/2019 23:16, 21/08/2019 Kết quả luyện tập