Lịch sử học bài Ng Thao Nhi

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Huyền Nhung Nguyễn 200
Lạc Uyển Bạch 100
Trangvenna Trang 90
Hoàng Phương Nguyễn 68
Duong An Binh 60
Katt Nguyen 59
Hoạt Dương 48
Lương Ngọc Linh 48
Vi Đình 40
San San 39
Hà Annh 670
abcd 501
Lạc Uyển Bạch 492
Duy Anh 419
trlphgtndt 384
Myhanh Nguyen 343
Thảo Nguyễn 272
Huyền Nhung Nguyễn 259
Đức Huy 247
Thắm Nguyễn 213
abcd 2014
Hà Annh 1707
Thảo Vân 1471
trlphgtndt 1398
HDuong 1107
Hai Pham 899
Ng Thao Nhi 868
Duy Anh 778
Duy Tran Nguyen Nhat 731
Đức Thành Nguyễn 609
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Vi Đình
80 % 44 phút
Triệu Thị Huệ Vy
80 % 4 phút
Myhanh Nguyen
80 % 14 phút
San San
78 % 56 phút
Lê Thái Phượng Nhi
75 % 2 phút
Trangvenna Trang
72 % 12 phút
Huyền Nhung Nguyễn
71 % 7 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Lâm Anh Trương
95 % 8 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
Mỹ Anh Lê
100 % 2 phút
Anh Phùng
100 % 21 Giây
Minh Trí Nguyễn
100 % 2 phút
Ly Khánh
100 % 2 phút
Nguyễn Minh
100 % 43 Giây
Quỳnh Mai
98 % 3 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Phượng Linh Nguyễn
95 % 2 phút
Lâm Anh Trương
95 % 8 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 23 50 23:05, 29/07/2020 23:23, 29/07/2020 00:05, 30/07/2020 Kết quả ôn thi
2 22 50 13:53, 29/07/2020 14:13, 29/07/2020 14:53, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
3 22 50 13:19, 29/07/2020 13:47, 29/07/2020 14:19, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
4 38 50 09:05, 29/07/2020 09:56, 29/07/2020 10:05, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
5 38 50 08:26, 29/07/2020 09:01, 29/07/2020 09:26, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
6 35 50 07:31, 29/07/2020 08:19, 29/07/2020 08:31, 29/07/2020 Kết quả ôn thi
7 30 50 21:17, 28/07/2020 21:57, 28/07/2020 22:17, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
8 23 50 20:52, 28/07/2020 21:13, 28/07/2020 21:52, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
9 36 50 20:08, 28/07/2020 20:45, 28/07/2020 21:08, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
10 34 50 19:23, 28/07/2020 19:59, 28/07/2020 20:23, 28/07/2020 Kết quả ôn thi
11 28 50 16:56, 19/07/2020 17:17, 19/07/2020 17:56, 19/07/2020 Kết quả ôn thi
12 31 50 14:52, 19/07/2020 15:37, 19/07/2020 15:52, 19/07/2020 Kết quả ôn thi
13 50 50 09:23, 19/07/2020 09:34, 19/07/2020 10:23, 19/07/2020 Kết quả ôn thi
14 6 10 09:05, 19/07/2020 09:15, 19/07/2020 09:17, 19/07/2020 Kết quả luyện tập
15 8 10 08:55, 19/07/2020 09:03, 19/07/2020 09:07, 19/07/2020 Kết quả luyện tập
16 40 50 08:11, 19/07/2020 08:43, 19/07/2020 09:11, 19/07/2020 Kết quả ôn thi
17 26 50 21:06, 18/07/2020 21:54, 18/07/2020 22:06, 18/07/2020 Kết quả ôn thi
18 26 50 20:29, 18/07/2020 20:45, 18/07/2020 21:29, 18/07/2020 Kết quả ôn thi
19 5 5 13:55, 18/07/2020 13:55, 18/07/2020 14:01, 18/07/2020 Kết quả luyện tập
20 33 50 12:44, 18/07/2020 13:25, 18/07/2020 13:44, 18/07/2020 Kết quả ôn thi