Lịch sử học bài dung nguyen

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Minh Bui Nam 73
Thảo Thảo 61
Trang Lê 43
Meme Tran 33
Lam Thanh 28
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20
Linh Đỗ 17
Huong La 17
Hoàng Lan Anh 15
Triệu Ninh Ngân 14
Stephen Nguyen 353
Minh Bui Nam 273
Trang Lê 262
Phương Nhiên 246
Tuyền Nguyễn 173
Việt Đức 83
nguyễn thị thu hà 70
Thảo Thảo 61
Tuấn Thành 51
Trần Phương Anh 47
Trang Lê 1192
Stephen Nguyen 426
Trần Nguyễn Thảo Phương 310
Khánh Huyền 293
Minh Bui Nam 273
Phương Nhiên 246
Tiên Childish 216
Valerie Flores 213
Thiên Nhã 204
Anh Minh 192
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Thuy Lethithanh
100 % 4 phút
Trang Lê
86 % 23 phút
Linh Đỗ
85 % 4 phút
Minh Bui Nam
81 % 10 phút
Việt anh Dương
80 % 3 phút
Triệu Ninh Ngân
70 % 9 phút
Lạc Khả
70 % 5 phút
Meme Tran
66 % 20 phút
Lam Thanh
62 % 6 phút
Phương Nhiên
60 % 6 phút
Thuy Lethithanh
100 % 4 phút
Đoàn Thu Thùy
100 % 42 Giây
Đỗ Thị Hoài Vi
100 % 2 phút
Lien Luu
90 % 4 phút
Minh Quang
90 % 2 phút
Diễm Quỳnh
86 % 5 phút
The End
86 % 21 phút
Phạmm Thu Phươngg
85 % 2 phút
Linh Đỗ
85 % 4 phút
Việt Đức
83 % 21 phút
Thuy Lethithanh
100 % 4 phút
Đoàn Thu Thùy
100 % 42 Giây
Đỗ Thị Hoài Vi
100 % 2 phút
Lien Luu
90 % 4 phút
Minh Quang
90 % 2 phút
Diễm Quỳnh
86 % 5 phút
The End
86 % 21 phút
Phạmm Thu Phươngg
85 % 2 phút
Linh Đỗ
85 % 4 phút
Việt Đức
83 % 21 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 29 30 06:28, 08/08/2019 06:30, 08/08/2019 06:31, 08/08/2019 Kết quả luyện tập
2 30 30 06:26, 08/08/2019 06:28, 08/08/2019 06:29, 08/08/2019 Kết quả luyện tập
3 30 30 06:24, 08/08/2019 06:26, 08/08/2019 06:27, 08/08/2019 Kết quả luyện tập
4 30 30 06:23, 08/08/2019 06:24, 08/08/2019 06:26, 08/08/2019 Kết quả luyện tập
5 30 30 06:21, 08/08/2019 06:22, 08/08/2019 06:24, 08/08/2019 Kết quả luyện tập
6 29 30 21:15, 06/08/2019 21:18, 06/08/2019 21:18, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
7 30 30 21:06, 06/08/2019 21:08, 06/08/2019 21:09, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
8 29 30 20:59, 06/08/2019 21:01, 06/08/2019 21:02, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
9 0 30 20:46, 06/08/2019 20:49, 06/08/2019 20:49, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
10 29 30 07:14, 06/08/2019 07:17, 06/08/2019 07:17, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
11 30 30 07:11, 06/08/2019 07:13, 06/08/2019 07:14, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
12 30 30 07:09, 06/08/2019 07:11, 06/08/2019 07:12, 06/08/2019 Kết quả luyện tập
13 1 30 20:45, 05/08/2019 20:48, 05/08/2019 20:48, 05/08/2019 Kết quả luyện tập
14 11 30 20:12, 05/08/2019 20:15, 05/08/2019 20:15, 05/08/2019 Kết quả luyện tập
15 30 30 20:10, 05/08/2019 20:11, 05/08/2019 20:13, 05/08/2019 Kết quả luyện tập
16 30 30 20:08, 05/08/2019 20:09, 05/08/2019 20:11, 05/08/2019 Kết quả luyện tập
17 29 30 21:44, 03/08/2019 21:46, 03/08/2019 21:47, 03/08/2019 Kết quả luyện tập
18 30 30 21:42, 03/08/2019 21:43, 03/08/2019 21:45, 03/08/2019 Kết quả luyện tập
19 30 30 21:33, 03/08/2019 21:35, 03/08/2019 21:36, 03/08/2019 Kết quả luyện tập
20 30 30 21:32, 03/08/2019 21:33, 03/08/2019 21:35, 03/08/2019 Kết quả luyện tập